Su Sporlarında Can Kurtarma

Su Sporlarında Can Kurtarma

 Deniz her yıl binlerce kişinin ölüm yatağı olmaktadır. Buna sebep sadece ve sadece dikkatsizlik, tedbirsizliktir. Amerika’da yapılan bir istatistiğe göre orada her yıl 7.000 kişi kaza sonusu suda boğularak ölmektedir. Bunların çoğu serinlemek için suya girenler, bir kısmı da batan sandallarda, motorlarda bulunanlardır. Boğulma olaylarında kurbanların pek çoğu yüzme bilmiyenler, geri kalanın da önemli bir kısmı az yüzme bilenlerdir. tyi yüzücüler arasında boğulanlar pek azdır. İstatistikler, ayni zamanda, boğulmalardan yüzde 90’ının kıyıdan, sandal, şamandra gibi şeylerden 10 metre mesafe içinde olduğunu göstermiştir. Bu da hiçbir zaman denizi küçümsememek gerektiğini ortaya koyar.


BOĞULMA SEBEPLERİ: , Yüzme bilmiyenlerin boğulma sebeplerinin başlıcaları şunlardır: 1) Bilmiyerek derin suya girmek; 2) Bir akıntıyla, dalgayla derine sürüklenmek; 3) Batan bir sandaldan, ya da rıhtımdan suya düşmek> 4) İyi bilgi sahibi olmadan, boğulmakta olan bir kimseye yardıma çalışmak. Az yüzme bilenler arasındaki boğulma sebepleri ise derin suda lüzumsuz enerji tüketerek sonunda kesilmek, boğulmakta olanları usulünü bilmeden kurtarmaya kalkışmaktır. Görülüyor ki, bazı basit kurallan gözetmekle denizde boğulma tehlikesini büyük ölçüde ortadan kaldırabiliriz. Yüzme bilmiyen bir kimse, ne olursa olsun, suda derinlere doğru yürümemeli, yüzme çalışmaları sırasında yanında mutlaka çok iyi bir yüzücü bulundurmalı, sandala bindiği zaman da bir can simidi, can yeleği almayı ihmal etmemelidir. Az yüzme bilenlere vereceğimiz tavsiye de asla fazla açılmamak, açılsa bile yanında mutlaka insan kurtarmayı bilen iyi bir yüzücü bulundurmaktır. Yüzmeyi yeni öğrenenler sığ sularda uzun yüzüş denemeleri yapmalıdır.


BOĞULANA YARDİM Boğulan bir kimseyi kurtarma konusunda çok iyi bilgi sahibi olmadan böyle bilişe girişmek çok defa feci sonuçlar doğurmakta, iki kişinin birden canına mal olmaktadır. Çünkü boğulma tehlikesiyle karşılaşan bir kimsenin yanma gidince o, deli gibi sarılır insana, bu durumda, nasıl davramlacağı bilinmezse iki kişinin birdeîi boğulması İşten bile değildir. Şurasını akıldan çıkarmamak gerekir .ki, can kurtarma işine girişecek bir kimsenin hem güçlü kuvvetli, hem de son derece iyi bir yüzücü olması şarttır. Bu özelliklerde olmıyan bir kimse boğulmakta olan birine mutlaka arkadan yanaşmalı, onu sert bir harekette arkadan tutmalıdır.