Su Topu

Su Topu

Su topu ikisi kaleci olmak üzere 11 oyuncu ile oynanır, t sporcu su İçinde 4 sporcu da yedekte kalır. Oyun süresinin dörtte birinde ve sakatlamalarda ve gol olma halinde bunlar oyuna gire- ' bilirler. Su sahasının büyüklüğü 30 x 20 metredir. Havucun su derindiği 1,80 metre olmalıdır. Bayanlar için .saha en az 80x8, en çok 25x17 büyüklüğündedir. Markajlar göze çarpar şekilde olmalıdırlar. Kale çizgisi, iki metre çizgi-r si, 4 metre çizgisi ve orta çizgilerinde markajlar vardır. Kalenin genişliği 3 metre ve yüksekliği 90 santimdir. Kaleff direkleri 7,5 x 7,5 cm kalınhğmdadır. Futbol kafesine benzer. Oyun 450 gram ağırlığında lastik topla oynanır. Top, deri kauçuk veya benzeri malzemeden yapılır. Çapı en az 68 en çok 71 cm. dir. Dıştan dikişsiz v& çıkıntısızdır. Maça iştirak edenler üst üste çift mayolu olurlar. Zira genel olarak bir mayonun yırtıldığı anlaşılmıştır. Oyuncuların ayırt edilebilinmesi için başlarına beyaz ve mavi renginde bone (başlık) takarlar. Kalecinin bonesi kırmızı rengindedir. Her oyuncunun boneleri üstünde ayrıca birer numara bulunur. Kulak zarının muhafazası için ayrıca plastikten kulaklık takılır. Takımlardan biri koyu mavi, diğeri beyaz başlık giyer. Kaleci kırmızı bir yumara diğerleri 2 ile 11 numara arasında başlık giyerler. Oyun süresi 4 x 5 dakikadır. Maç her bir arada hakemin düdüğü ile durdurulur. Süreyi kontrol eden bu duraklamalarda aynı zamanda su sporu saatini de durdurur. Bu hakem ayni zamanda sürenin bitiminde de düdük çalar. Her aradaki mola süresi 2 dakikadır. Hakemler iki taraflı bayraklarla işaret verirler. Bu bayrakların alt tarafları mavi üst tarafları beyazdır. Bunlar ile serbest atışı veya ceza atışını (4 metreden işaret ederler. 1977 yılindan beri maçları 2 hakem idare etmektedir. Oyunun başlaması esnasında takımlar kendi kalelerinin çizgileri üstünde bulunurlar. Top bir hakem tarafından orta çizgisi üzerinden suya atılır veya top su içinde bulunan bir sepetin çekilmesi ile top oyuna dahil olurTakımların en üstün süratli yüzücüleri topa ,hakim olmak için topa doğru yüzerler. Topu alan 35 saniye içinde kaleye savurması zorunludur, aksi halde karşı taraf bir serbest atış kazanır. \ Gol gövdenin her kısmı ile temin edilebilir, fakat topun kapalı elle tutulması geçerli değildir. Gol ancak iki sporcunun birbirine pas vermesi ile sayılır. Top elin iç kısmı ile karşıya sürülür. Kalecinin hususi kuralları vardır: Topa kaleci ancak 4 metrelik kale sahasında yümrukluyabilir. Ayni zamanda kaleci iki eli ile topu tutabilir. Diğer sporcular ise bunu yapamazlar. Bunlar an cak topa tek elle pas verebilirler. Kaleci orta çizgiden dışarıya çıkamaz. Yüzmeler kravl usulü ile yapılır. Sporcuların ekseriyetle su altında bulunmaları dolayısile bunların kurallara uyup uymadıklarının hakemler tarafından tesbit edilmesi çok güçtür Bu su sporunda ekseriyetle topun başa sert olarak gelmesi dolayısile göz, kulak zarı sakatlanması husule gelir.