Artık bir türün organlarını diğerine nakletmek mümkün

 Artık bir türün organlarını diğerine nakletmek mümkün
 Artık bir türün organlarını diğerine nakletmek mümkün. National Academy of Sciences tarafından yayınlanan bir araştırma makalesine göre insan embiryosu kök hücre nöronları, kültür içinde bulunan fare nöronlarına başarıyla entegre edildi ve ardınan bu doku yaşayan bir farenin hipokampüsüne aktarıldı.

Kullanılan fare nöronlarının bir özelliği vardı, bunlar ışıkla aktive oluyorlardı. Çalışma, insan nöronlarının bu davranışı tamamen benimseyerek uyum sağladığını gösterdi. İnsan ücreleri ayrıca farenin sinir sisteminde de implantın ardından normal davranış sergilediler.

Çalışmanın bir amacı da insan kök hücre nöronlarının programlanabilir olup olmadığını bulmak. Bu araştırma, epilepsi veya Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarını tedavi amacı ile yürütülüyor. Hatalı nöronların modifiye edilerek tekrar yerleştirilmesi hedefleniyor.