TEMEL PARALEL DÖNÜŞ

TEMEL PARALEL DÖNÜŞ

Temel paralel dönüş. Paralel dönü-
Un başlangıcıdır. Doğal açıklıkta yapıan
bu dönüş paralel dönüş için bîr basamaktır.
Batonlu ve batoiısuz olarak
dönüş yapılabilinir. Az eğimli ve dik
eğimli pist aramaksızın yapılan bir tekniktir.
özellikle yarışçıların yarışmadan
önceki yapmış oldukları bu dönüşlerle
ısınma hareketini çoğaltırlar. Yarışçılar
temel paralel dönüşün kullanımını,
paralel dönüse nazaran daha fazla uygulamaktadırlar.
Sık ve kötü dikilen sopalar
arasında yapılan bir kayışta bu
teknik ön sırayı alır.
Teknik:
Yamaç pozisyonunda doğal açıklıkta
kayarken, ağırlığı vadi kavağından
alıp dağ kavağına aktanlmasivle dağ kayağında
da topuktan itilmesiyle dönüşün
mevdana gelmesi ve avnı anda vadi,
yani ic kavağı paralel olarak doğal acık
bir pozlsvonda dıs kavağın yanma getirerek
dağa yuvarlak bir dönüşle devam
eder. İç batonun kullanımında dönüşe
kolaylık sağlar. Diğer bir anlatımla; temel
paralel dönüş. Doğal acık bir pozisyonda
kayarken ister yamaç kayması,
isterse düşeye doğru kavarken bacak kaşlarının
kasmadan yumuşak bıratıp diz
eklemlerinin öne doSru bükülmesi ile dönüşe
hazırlanılır. Başlangıçta vadi kayağında
olan ağırlıkla yükselinir. Ağırlık
DÜNYASI
dış yani dağ kayağına aktarılır. Bu arada
ağırlık aktarımı da yapılır. Dağ kayağım
öne ve yukarı doğru bir adım atarak
ta yapılabilinir. Vadi sopasının yerleştirilmesiyle
yükseldikten sonra dönüş
ile beraber iç kayak paralel durumuna
getirilerek dağa dönüş ile yine hareket
devam eder.
Çalışmalarda dikkat edilecek hususlar:../
— Yeterli derecede yükselme ve alçalmanın
yapıldığına, diz eklemlerinin
iyi açılıp kapanmasına, batonlarm doğru
yerleştirilmesine, büstteki yapılan
hareketin rotasyonuna, ağırlık aktarılmasına
ve çabukluğun yeterliliğine dikkat
etmek gerekir.