Yüzücü Krampları

Yüzücü Krampları

Bazı halerde kısa süreli olan kramplar, uzun veya kısa bir devreden sonra tekrar başlayabilir. Kas yorgunluğu veya zorlu bir efordan sonra meydana gelebilirler. ' Kas glikojeninin azalarak laktik asit meydana gelmesi ile kas kramplan sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Çeşitli nedenleri bulunan krampların arasında, yüzücülerde rastlanılanlar, gençlikle soğuk sular sebebiyle olmaktadır. Bundan başka, damarsal arızalara sebebiyet veren bütün, hastalıklar, kaslar üzerinde bir yankı yaparak krampları meydana getirirler. Kol ve bacakların devamlı olarak bütün kas kasılmaları, krampları teşkil eder. Genellikle ekstânsiyon yapan, yani kolun ve bacakların arka bölümlerinde bulunması gereken kasların kont- raksiyonları, krampları meydana getirirler. Kramplar, sertlik ve bütün bacak veya kolun gerilmesiyle karâkterizedir. Hareket anında, kramplı bacak artık bükülmez bir "hâle gelir. Kol veya bacakların bir segmentinde meydana gelen kontaktür (kasılraa) haline de kramp denir. Kompleks bir olay olan kramp, şinerjik (bir arada) çalışan birçok kasın beraberce kasılmasından meydana gelebilmektedir. Çoğunlukla, kramplar normal etki gösteren aynı kasların devamlı ve alışılmamış hareketleri sonucu meydana çıkmaktadır. Çok kere yorgunluğa bağlı olurlar. Genellikle, yüzücülerde çok görülen bacak ve kol kaslarına ani olarak, kasıntılı ve ağrılı kramplar girer. Bu/gibi kramplar bacak arkası, omuz ve kol kaslarında görülürler. Krampa uğrayanlar, ilk defa' bir yorgunluk ve sonra bir sertlik hissederler, Eğer efor artarsa ağrı ve sertlik gitgide yerleşir ve bu durum gerçek " bir fonksiyonel sıkıntıya sebebiyet verir. Bunun için uzun süreli bir istirahat gereklidir. Kramplarda sertlikler, kasıntılara dönüşerek bacak ve kollan hareketsiz bırakırlar. Heyecanlar krampları artırabilmektedirler. Çoğunlukla, etken ortadan kaldırılmazsa, kramplar sık sık tekrarlayabilirler. Bazı hallerde kramplar psişik (ruhsal) orijinlV de olurlar. Bunlardan başka, kas rahatsızlığı ve sinir iltihaplan nedenleriyle de kramplar meydana çıkabilmektedir. Kol ve bacak sinirleri rahatsız ise, kramplar görülebilirler. Tedavi olarak; istirahat, ılık banyo ve duşlar ile hafif kas masajları fayda sağlarlar. Tekrarlayan kramp vak’alannda kas gevşeticl ilaçlarla, ağrı kesici ilaçların yerel uygulamaları, iyi gelir. Bundan başka, çeşitli fizik tedavi araç ve gereçleri ile uygulanan tedaviler, kasla- ları gevşetici, yumuşatıcı ve dinlendirici etkileri aracılığı ile krampları ortadan kaldırarak yüzücüler sağlığa kavuşturulmuş olünur.
Su