O Büyük Gün Tek Bir Hakim Olacak Hazırmısınız ?

Bütün mazlumların dört gözle beklediği, zalim ve günahkârların ise hiç gelmesini istemediği o büyük mahkeme günü geldiğinde, hepimiz tek tek hesabımızı vermek için huzura çıkacağız…

O gün, tüm insanlar “üzerinde hiçbir alamet (dağ, dere, bitki vb.) bulunmayan, halis buğday unundan yapılmış yufka gibi beyaz ve parlak bir düzlükte toplanacak” (Buharî). Ve o büyük mahkeme kurulacak.

Bu mahkemenin hâkimi, yani hüküm vereni; âlemlerin Rabbi olan Allah olacak. Bu mahkemenin hukuku; Batı hukuku, Roma hukuku, AB yasaları ya da İtalyan ceza hukuku değil, Adil olan Allah’ın koyduğu hukuk olacak.

O gün, kimseye haksızlık yapılmayacak, hiçbir şey unutulmayacak. Amel defterini eline alan, “Bu nasıl bir kitapmış, küçük, büyük her şeyi yazmış” diyecek (Kehf, 49). O gün, hesap zerreler üzerinden görülecek. Kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını, kim de zerre kadar şer işlemişse onun karşılığını görecek (Zilzal, 7-8).

Bu mahkemede azalarımız şahitlik edecek; dillerimiz, ellerimiz ve ayaklarımız konuşacak (Nur, 24). Kulaklarımız, gözlerimiz ve derilerimiz şahitlik edecek (Fussilet, 20). Üzerinde gezip dolaştığımız yer, bizim tüm yapıp ettiklerimizi haber verecek (Zilzal, 4).

O gün mahşer meydanındaki kalabalık yarılacak ve bir sessizlik olacak, çünkü tüm bu şahitlerden başka büyük bir şahit daha gelecek. Ve Peygamber (s.a.s) konuşacak şahit olarak ve diyecek ki: “Ey Rabbim, benim bu kavmim bu Kur’an’ı terk edilmiş bıraktı” (Furkan, 30).

O gün, kimse şahitleri satın alamayacak, tehdit edemeyecek, baskı yapamayacak. Yalancı şahitler getiremeyecek, gizli tanıklar olmayacak. Kimse kimseye iftira edemeyecek, kimse kimsenin suçunu üstlenemeyecek.

“Hâkimin değişmesi talebinde bulunuyorum! İtiraz ediyorum! Temyize gidiyorum! Bir üst mahkemeye havale ediyorum! Avukatlarımı değiştiriyorum! Delillerin toplanması ve şahitlerin dinlenmesi için mahkemeyi 6 ay sonraya erteliyorum!” Orada bunların hiçbirisi olmayacak…

O gün, herkes sadece kendi amelinden ve niyetinden sorumlu olacak. Herkesin hak ettiği adalet terazisinde ölçülecek ve kesinlikle adil bir şekilde karşılığını bulacak. Dünyada yapılan her şey, en ince ayrıntısına kadar ortaya dökülecek ve adalet tecelli edecek.