Diailiz Nedir

diyalizDİALİZ: Bir çözeltideki kolloidlerle kristal- loidleri birbirlerinden ayırma işlemine “Dializ” denilmektedir. Bunun için çözelti ile su arasına yarı geçirgen bir zar konur. Kristalloidler yarı geçirgen zardan suya geçerler, buna karşılık kolloidler geçemezler. Böylece bir çözeltideki kolloidlerle kristalloidler yarı geçirgen bir zar aracılığıyla birbirlerinden ayrılmış olurlar. Kolloidler, gaz, sıvı ya da katı bir ortam içinde çözünmüş atom ya da molekül toplulukları olup, bulundukları ortamda çöktürıilmeye, filtrasyona ve difüzyona dirençlidirler. Kristalloidler ise çözündükleri sıvı ortamdan yarı geçirgen bir zar yardımıyla ayrılabilen yapılardır. Gerek akut gerekse kronik böbrek yetmezliği vakalarında ve bazı durumlarda dializ yönteminden yararlanılarak böbreklerin kandan temizli- yemedikleri bazı zararlı maddelerin kandan, dolayısıyla da vücuttan temizlenmesi yoluna gidilmektedir. Dializ olayının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan yarı geçirgen zar ya periton olmaktadır ya da yapay yan geçirgen zarlar kullanılmaktadır.Peritonun kullanıldığı dializ çeşidine “Peritoneal dializ”, yapay zarların kullanıldığı dializ çeşidine ise “Hemodializ” (yapay böbrek) denilmektedir. Bu iki dializ çeşidinin ayrıntılarına geçmeden önce, hangi hastaların hangi durumlarda dialize alınması gerektiğini kısaca gözden geçireceğiz.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*