DİALİZİN GEREKTİĞİ DURUMLAR NELERDİR

diyalizDİALİZİN GEREKTİĞİ DURUMLAR (DİALİZ ENDİK AS Y ONLARI): Gerek akut gerekse de kronik böbrek yetmezliği vakalarında, hastaların dialize alınması gerekmektedir. Akut böbrek yetmezliği sırasında hastaların kan potasyumunda gelişmiş olan ciddi yükselmeler, kanda üre, ürik asit ve kreatin gibi azotlu maddelerin aşırı derecede birikmesi durumu, vücut asiditesinin artması ve vücutta fazla miktarda sıvı birikmesi dializ ile düzeltilebilir. Eğer akut böbrek yetmezliğindeki hasta en az 14 günden beri oligürik ise, yani günde 500 ml’den az idrar çıkarıyorsa ve/veya hastanın vücudunun asiditesi artmışsa ve/veya kalp yetmezliği gelişmişse ve/veya üremi ve ilgili belirtiler gelişmişse, zaman kaybetmeden hastaların diali- ze alınması gerekmektedir. Bazı ilaç zehirlenme- erinde de dializ gerekmektedir. Cronik böbrek yetmezliğindeki hastalar çok uzun ûireler dialize gerek duymayabilirler. Eğer hastalarda kronik böbrek yetmezliğine ek olarak kalp yetmezliği, ciddi bir asidoz, mide-bağırsak iltihaplanmaları, infeksiyonlar gelişecek olursa, hastaların dialize alınmaları gerekebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin son dönemlerinde eğer glomerül filtrasyonu dakikada 8 mİ ’den aşağı düşmüşse, hastaların belli aralıklarla düzenli olarak dialize alınmaları gerekmektedir. Çünkü glomerül filtrasyonunun bu düzeye ve daha aşağıya düşmesi, artık hastanın böbreklerinin ağır bir yetmezlik içinde olduğu anlamını taşır. Böyle bir hastanın dialize alınması, kesinlikle gereklidir. Üremiye bağlı sinir sistemi bozuklukları perikard iltihaplanması (perikardit), akciğer zarı iltihaplanması (plörit) ortaya çıktığında ya da giderilemeyen bulantı ve kusmaların gelişmesi durumlarında kronik böbrek yetmezliğindeki hastanın acil olarak dialize alınması gerekmektedir. Dializ, kronik böbrek yetmezliği hastalarında iki amaçla uygulanmaktadır. Dializ ya hastanın yaşamı boyunca kullanacağı bir yapay böbrek olarak ele alınmaktadır ya da hastaya yapılacak olan bir böbrek nakli için zaman kazanma ve hastanın genel durumunu düzeltme aracı olarak ele alınmaktadır.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*