Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

Allah’ı göremeyiz, duyamayız, ölçemeyiz, varlığını ispatlayamayız. Buna istinaden O’da (Allah) insana 3 şekilde tecelli eder

Allah’ı göremeyiz, duyamayız, ölçemeyiz, varlığını ispatlayamayız. Buna istinaden O’da (Allah) insana 3 şekilde tecelli eder. İlmiyle yarattığı doğa, orda yaşananlar (geçmiş tarih) ve insan taki ile.. Kuranı dahi bunlarla anlamak önemlidir. İnsan Doğa ve Tarih yardımıyla öğrendiklerini iç dünyasında tefekkürle mayalar. İşte gerçek ilim budur. Burdan geliştirdiği bilinciyle içsel yolculuğa başlar ve o derinlikte Rabbını kendi bulur. Hz ibrahim güneşi, ...

Devamını Oku »

Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: ” “Siz ey maharetli kişiler! Onlar, gönülden teslim olmuş kişiler olarak bana gelmeden önce, aranızdan kim onun tahtını bana getirebilir?”

Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: ” “Siz ey maharetli kişiler! Onlar, gönülden teslim olmuş kişiler olarak bana gelmeden önce, aranızdan kim onun tahtını bana getirebilir?” Görünmeyen varlıklara mensup (şeytânî) maharette biri “Sen daha oturduğun yerden kalkmadan onu sana getiririm; çünkü ben bu konuda güvenilir bir güce sahibim” dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, ” Ben onu sana göz açıp kapayıncaya ...

Devamını Oku »

Ormanda yürürken, bir ses duyan ama hiçbir şey göremeyince durumu yok sayan, inkar eden insan kaybeder

Ormanda yürürken, bir ses duyan ama hiçbir şey göremeyince durumu yok sayan, inkar eden insan kaybeder. Sınırlı bilgi inkarcıdır. Oysa o duyduğu sesi önemseyen, yorumlayan insanın bir çok edineceği şey vardır. Çünkü bilgiyi mayalamıştır. Bu manada blgiyi mayalamayanın dini önemli değildir, dünyada kaybeder. Bu Allahın bır yasasıdır. Bilgiyi mayalayan inançsızda olsa dünyada kazanır. Ahiretteki durum Allah ile o kişi arasındadır. ...

Devamını Oku »

Kişinin Mayalanması, iç dünyasındaki usta-çırak ilişkisidir.

Kişinin Mayalanması, iç dünyasındaki usta-çırak ilişkisidir. Tamamlanan maya kişiliktir. Kişilik, içimizdeki potansiyel yetiyi keşfederek görünenden, görünmeyene ulaşmayı sağlar. Mayalanma sağlıklı olursa bilinç bütünleşir. Bu bütünleşme bireyleşme dir. Maya dengesi bozulursa rüya görülür. Rüya, bilinçle, bilinç dışının, ölçülebilir ilişkisidir. Rüyada görünen Semboller, ilahi kodlamaların haberini almak için yorumlanır.

Devamını Oku »

Yaşamın yapı taşı atom değil ENFORMASYON dur.

Yaşamın yapı taşı atom değil ENFORMASYON dur. YAŞAM; parçası olduğumuz varoluşun bağlantısallık ağı, zamanı aşan bir bütünlük içindedir. Zaman ötesi bu bütünlük içinde hiçbir varlığın yaşamı kendi doğumu ile başlamaz Hikaye bunun çok ötesinde ve eskisindedir Her varlık yaşamın bir varoluş kodlaması, yeni bir deseni, farklı bir akış formudur Hiçbir varlığın yaşamı da ömrünün bitmesi ile sona ermez. Olanı, sadece ...

Devamını Oku »

dünyada ne işimiz var bizim

Vızıltısı vardır ya da işte kablolarından geçen akım belli bir potansiyel yaratır Ölçerseniz bunu görebilirsiniz falan ya bizim beynimizde de aynı şey var bilmem bilmem kaç kez yükselterek falan frekansında anlamı temel olarak bir olayın birim olma sayısı saniyede şu kadar sayıda olan olaya şu kadar denir yani saniyede iki kez oluyorsa biz bunu frekansını beş kez oluyorsa frekansı böyle ...

Devamını Oku »

UN ÇUVALINI ARSLANA YÜKLEYEN VELİ

UN ÇUVALINI ARSLANA YÜKLEYEN VELİ Bir gün Bayezid-ı Bistamî Hazretlerine sordular: “Şeyhin kimdir?” Bayezid Hazretleri, “Bir kadındır!” dedi. “Nasıl olur?” dediler. Bayezid (k.s.) anlattı: Bana vecd hâli gelmişti. Kendimde değildim. Deli gibi, di-vane gibi dolaşıyordum. Ne yaptığımı, ne ettiğimi, ne dediği” mi bilmiyordum. O haldeyken bir yaşlı kadına rastladım. Kadıncağızın bir çuval unu vardı. Taşımaya gücü yetmiyordu. Çuvalı taşımak istiyor, ...

Devamını Oku »

Hayatının sonlarına doğru amansız bir felç hastalığına yakalanmıştı.

“İnsan eğer ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, ke-malât nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şayandır. ” Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye, s. 75* “SİZİN İÇİN ÇOK KASİDELER YAZDIM!” İmam Muhammed el-Bûsîrî, 7 Mart 1212’de Yukarı Mısır’daki Behnesa şehrine bağlı Behsim’de doğdu. (Çocukluk yılları, ailesiyle birlikte yerleştiği Delâs’ta geçti. Daha sonra Kahire’ye giderek burada İslâmî ilimlerin yanı sıra dil ve edebiyat tahsil ...

Devamını Oku »

Şehitleri örten çam ormanı bir anda yok oldu ve bakınsonra ne oldu ..

  1994 Yılında Gelibolu Yarımadasında büyük bir yangın çıktı. Şehitleri örten çam ormanı bir anda yok oldu. Daha sonra buraya Millî Park Müdürlüğü tarafından yeni çam fidanları dikildi ve bu fidanlar bakıma alındı. Fidanların bakımı için civar köylerden işçiler çalıştırıldı. İşçiler yaz boyunca gündüzleri çalışırlar, geceleri de çadırlarda dinlenirlerdi. Çanakkale’nin Kepez beldesinden Veli Batmaz da hanımıyla birlikte buraya fidan bakımı ...

Devamını Oku »

ZEKÂT VERMEK

ZEKÂT VERMEK Zekât ve uşr f-arzdır. Dört dürlü zekât malı vardır: 1 — Altın ile gümüş, 2 — Ticâret için alınan her dürlü eşyâ, 3 — Kırda ve çayırda otlayan dört ayaklı hayvanlar, 4 — Toprak mahsûlleri. Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki: Yağmur veyâ nehr ile sulanıp yerden çıkan ekinin, meyvanın ve sebzenin ve balın mikdârı ne kadar olursa ...

Devamını Oku »

kabir ziyareti

KABR ZİYÂRETİ FASLI 205 — Ey Oğul! Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki: (Bir mü’minin kabrini ziyâret eyleyen, Hak teâlâ huzurunda nâfile bir hacdan ziyâde sevâba nâil olur). Allahü teâlânın rızâsı için, (Âyetelkürsî), (Fatiha) ve (Kulhüvellâhü) yü oku ve sevâbmı mevtâların rûhlarına bağışla! Düânı bütün mü’minlerin rûhlarına şâmil et. Bütün ölülerin adedince sevâb alasın. Tenbîh: (Vehhâbîlik) denilen fırkayı Abdülvehhâb oğlu Muhammed adında ...

Devamını Oku »

TASAVVUFTA sabır İmtihan ve sabır

Üç şeye sabr edersen, büyük derece kazanırsın: 1) Herhangi bir belâya sabr etmenin üçyüz sevâbı M âya devi araaıaj^diâ etmek, sabr sevâbrösutdkEpİ’ 2 ) İslim bügüeriniöğrenirken zahmet çekmeğe v e ib i^ – leri şartlarına uygun yapmağa sabr etmeğe, CenMtde altiyİZ ddreee verilir. 3) Günâh işlememek için sabr etmek. Nefsin arzûlarma sabr etmenin yediyüz derecesi var4sr; Musibet içinde alıp-verdiğı her ...

Devamını Oku »

KADINLARIN HAYZ VE NİFÂS HÂLLERİ

KADINLARIN HAYZ VE NİFÂS HÂLLERİ TaıMh: îbni Âbitfih “rahime-hullahü teâlâ” (MeabeHg-vİridl») de diyor ki; Her erkek, evleneceği zeman, kadınların hayz ve hâllerini öğrenmeli, zevcesine öğretmelidir. Hasr Htüs&pjp kadıran hayz ve nifâs bilgilerim öğrenmesi farzdır. : *L (Hayz), dokuz yaşım doldurmuş sıhhatli bir kızın âdet zemanı son gününden onbeş gün geçmiş olan kadpşteş önünden çıkan kana denir. Beyazdan başka her renge ...

Devamını Oku »

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK ■: 167 — Din kardeşini ziyârete gideceğin zeman, onun müsâıd bir zemanraı öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz â|Vvfe.-o zemanda ziyârete gitf Geç kalma! Evinegireceğjn zeman, kapı açık otel Üte, ondan izn iste ve izn ‘vircSiöSö içeriye gbr, içeri grince, ş i f â . $ds bakma, içenle’ çag& işŞi»’ ktânar vatsa ve bele kadın erkek ...

Devamını Oku »

CUM’ANIN ADABI HAKKINDA

Türkçe (Ni’met-i İslâm) kitâbında diyor ki: îki veyâ ikibuçuk yaşından küçük çocuğun, bir kadından, bir kerre, süt emmesine” (Rıdâ’) denir. Bu kadın, çocuğun süt annesi ve bu kadının zevci de, bu çocuğun süt babası olurlar. Bu çocuk, bunlar ile ve bunların neseb ve rıdâ’dan olan mahremleri ile ebedî evlenemez. Kendinin nesebden [soydan] mahremlerine bakdığı gibi, bunlara da bakabilir. Fekat, birbirlerine ...

Devamını Oku »

insanın dağasında hiç Hastalık olmadığını biliyor musun ?

insanın dağasında hiç Hastalık olmadığını biliyor musun ben bunu ilk öğrendiğimde böyle kalmıştım doğduğumuz günden sonsuza gidene kadar ki bilin bunu şu anda 130 olarak açıklıyor hiç hastalanmadan yaşayabiliyormuşuz peki bu kadar çok hasta ve hastalık niye var biliyor musun çünkü bütün hastalıkların kökeni duygu ve düşüncelerimiz bedenimize yansıması örneğin boğazımızla ilgili rahatsızlıklar neymiş biliyor musun Değişime gurur ve söylemek ...

Devamını Oku »

NİKÂH FASLI

NİKÂH FASLI Tenbîh: (El-İhtiyâr) kitâbmda diyor ki, Nikâh, evlenmek için yapılan akd ya’nî sözleşme demekdir. Kur’ân-ı kerîm, nikâh yapmağı emr etmekdedir: (Nisâ) sûresinin üçüncü âyetinin meâl-i şerîfi (Halâl olan kadınlardan nikâh ediniz!) ve yirmiüçüncü âyetinin meâl-i şerîfi (Onları sahihlerinin izni ile nikâlı ediniz.) ve Nûr sûresinin otuzikinci âyetinin meâl-i şerîfi (Zevci olmtyanianmzı nikâh edin!) dir. Hadîs-i şerîfde de, (Nikâh, ancak ...

Devamını Oku »

sılai rahimin faziletleri

Müslimân olan ve dînini kayıran akrabâsmı ziyâret eden bir kimseye, yetmiş nafile hac sevâbı verilir Gönüi almak zjyâretı çok sevâbdır f’tikâdı bozuk olan, mezhebsız olan akrabayı ziyâret etmek sevâb değildir 156 — Oğluna ve kızma edeb ve islâm harfleri ile Kur’ân-ı kerîm okumasını ve ilm öğret’ Komşu, akrâba ve mahremlerini ziyâret eyle’ Mektûbla hâl ve hâtırlarını sor! Mahrem olmıyan, ya’nî ...

Devamını Oku »