BAĞIRSAK SALGISI

ekran-alintisiBAĞIRSAK SALGISI: Bilindiği gibi bağırsaklarda başlıca iki çeşit salgı bezi bulunmaktadır. Bunlardan biri Brunner bezleridir. Bu bezlerden, mukus içeren alkaliden zengin bir salgı salgılanmaktadır. Liberkühn kriptalan denilen diğer salgı bezlerinden ise, enterokinaz salgılanmaktadır. Enterokinaz protein sindiriminde rol oynamaktadır. Bağırsaklardan malt az, sükraz ve laktaz adlı enzimler de salgılan- maktadır. Bu enzimler karbonhidratlar üzerine etkilidir. Bağırsaklardan salgılanan “Nükleaz” adlı bir enzim ise nükleik asitler üzerine etkilidir.
21.30. SİNDİRİM KANALI HORMONLARI: Sindirim kanalından, kana başlıca dört hormon verilmektedir. Bu hormonlar sindirim kanalı üzerindeki çeşitli etkileriyle, sindirim işlevinde belli düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu hormonlar
“Gastrin”, “Sekretin”, “Kolesistokinin Pankreo- zimin” (CCK-PZ) ve “EnterogastroıTdur. Gastrin midenin antrum bölgesindeki mukozasında bulunan “G-hücrelerinden” kana verilmektedir. Kana karışan gastrin midenin fundus bölgesindeki parietal hücrelere ulaştığında, bu hücrelerden. HC1 salgılanmasına yol açar. Antrum bölgesinin besinlerle gerilmesi, buradaki asitliğin azalması ve vagus sinirinin etkisi gastrin salgısını uyarır.^ Sekretin adlı hormon ise duodenumdaki epitel hücreleri tarafından salgılanmaktadır. Bu hormon kan yoluyla pankreasa ulaştığında, bu organdan bikarbonattan zengin bir salgının salgılanmasına yol açar. Sekretin mide salgısını azaltıcı etkiye de sahip olan bir hormondur. Kolesistokinin-Pankreozimin (CCK-PZ) hormonu, incebağırsaklann başlangıç bölümlerinden kana salgılanmaktadır. CCK-PZ pankreastan, enzim bakımından zengin bir salgının salgılanmasına, safra kesesinden safra salgılanmasına ve oddi sfinkterinin ise genişlemesine yol açar. Duodenumdan salgılanmakta olan “Enterogast- ron” ise midenin salgısını ve kasılma hareketlerini azaltır.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*