ÖZOFAGUS KANSERİ

ekran-alintisiÖZOFAGUS KANSERİ: Özofagus kanseri erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha sık rastlanmaktadır. Genellikle 50-70 yaşlan arasında ortaya çıkar. Çinlilerde, Japonlarda, Bantu yerlilerinde, Güney Afrikalılarda, İskandinav toplumlarmda ve Plummer-Vinson sendromu vakalarında özofagus kanserine daha sık rastlan- maktadır. Kanserlerin %25’i özofagusun üst 1/3’lük bölümünde, % 50’si orta 1/3’lük bölümde, °/o 25’i ise alt 1/3’lük bölümde ortaya çıkmaktadır. Özofagusun 2/3 üst bölgesindeki kanserlerin hemen tümü çok katlı skuamöz epitel hücresinden kaynaklanmaktadır. Bunlara “Skuamöz hücreli kanser” denilmektedir. Özofagusun 1/3 alt bölümündeki kanserlerin büyük çoğunluğu ise salgı yapan epitel hücrelerinden kaynaklanmaktadırlar. “Adenokarsinom” denilen bu kanserlerin aslında midenin salgı yapan epitel hücrelerinden kaynaklanıp, kanserin özofagusun bu bölgesine yayılmalarıyla oluştukları düşüncesi yaygındır. Özofagus kanserlerinin ilk belirtisi yutma güçlüğüdür (disfaji). Yutma güçlüğü, tümör kütlesinin özofagustaki geçişi yavaş yavaş tıkamasıyla ortaya çıkmaktadır. Hasta önceleri katı besinleri yutmakta güçlük çektiğini söyler. Hastalık ilerledikçe, artık sıvı besinler de zor yutulur olur. Hastalık ilerledikçe göğüs ön ve / veya arka duvarında dolgunluk, baskı hissi veren bir ağrı duyulur. Bu kanserin çevre dokulara yayılmasına bağlıdır. Hastalık ilerledikçe kilo kaybı ve halsizlik gitgide artarak tabloya eklenir. Kanser aorta ya da nefes borusuna doğru yayılabilir. Bazı vakalarda nefes borusu ile özofagus arasında “Trakeoözofageal fistül” denilen bir geçiş belirir. Bu geçiş, besinlerin nefes borusuna kaçmasıyla aspirasyon pnömonisine ya da boğulmaya yol açabilir. Aortaya doğru ilerleyen, onu istila eden özofagus kanseri damarın delinmesiyle şiddetli bir kanamanın yol açacağı ölüme neden olabilir. Işın tedavisi ve/veya cerrahi tedavi hastaların yaşamını uzatabilmektedir. İlaç tedavisinin bir etkisi görülmemiştir. Hiç bir tedavinin geçerli olmadığı vakalarda ise, özofagustan mideye inen bir borunun yerleştirilmesiyle, hasta beslenebil- mektedir.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*