İlginç Bilgiler

Babasını Dövenin İki Eli Kesilir

Babasını Dövenin İki Eli Kesilir Babil Kralı Hammurabi, yaptığı kanunlarla toplumunda düzeni sağlamaya çalışmıştı. Bu kanunların içinde oldukça enteresan maddeler vardır, işte bunlardan birkaçı: Babasını dövenin iki eli kesilir. Duvarını delip bir eve girerek hırsızlık yapan kimse, hırsızlık yaptığı bu evin önünde idam edilir. Eğer bir evde yangın çıkar ve söndürmeye gelenlerden birisi ev sahibinin eşyasına göz koyar ve alırsa ...

Devamını Oku »

İlkTükenmez Kalem / 29 Ekim 1945

İlkTükenmez Kalem  / 29 Ekim 1945 Günümüzde hemen herkes tarafından kullanılan tükenmez kalem, ilk kez 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasalo Biro tarafından bulundu. Biro, o yıllarda Budapeşte’de hükümet tarafından finanse edilen bir dergi çıkarıyordu. Bir gün, derginin basıldığı matbaaya gittiğinde, çabuk kuruyan mürekkeplerin sağlayacağı yararları düşündü ve ilk tükenmez kalem prototipini geliştirdi. Biro, 10 Haziran 1943’te “mürekkep damlatmayan ...

Devamını Oku »

Doyduklarında Sizi Yemekten Vazgeçerler

Doyduklarında Sizi Yemekten Vazgeçerler Bazen kış şartları o kadar ağır olur ki ne yol kalır ne de iz. Böyle zamanlarda insanlar kadar hayvanlar da zor durumda kalır. Ecdadımız kışın aç kalan kurtlar için vakıf kurmuş, dağ başlarına et parçaları bırakmıştır. Ancak her millet böyle bir anlayış ve asalete sahip değildir. Çin’de altı sülale devri şeflerinden birine halk, kurtların açlıktan insanlara ...

Devamını Oku »

Tamiratla Gelen Tahribat!

Tamiratla Gelen Tahribat! İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi ve bunun 13 Kasim 2006’da ilanıyla başlayan hızlı bir “restorasyon süreci” hâlâ devam ediyor; daha doğrusu restorasyon firtınası… Hatta öyle ki bu firtına yalnız İstanbul’da değil, birçok şehrimizde de estirildi ve hâlen estiriliyor. Kültür mirasına sahip çıkmak adına hem İstanbul’da hem de }’urdnıı muhtelif bölgelerinde özellikle Türk-islam eserleri üzerinde yapılan bazı ...

Devamını Oku »

TÜRK ATI

‘Byerley Turk”un Macerası Byerley Turk başlıklı, bir Osmanlı atının İkinci Viyana Kuşatması’yla başlayıp İngiltere’ye kadar uzanan macerasını anlatan romanıyla adından uzun süre bahsettiren Jeremy James, Türkiye Jokey Kulübü’nün davetlisi olarak 3 Nisan 2010’da İstanbul’a geldi. Bir basın toplantısıyla bugünkü İngiliz atlarının üç atasından biri olan Türk atının macerasını anlattığı roman üzerine konuşan James, ayrıca soruları cevaplandırdı. Toplantıya, “Bu eseri siz Türkler ...

Devamını Oku »

Bir Ata Mezar Taşı Kitabesi

Bir Ata Mezar Taşı Kitabesi Evcil hayvanların insanlara ne kadar yakın ve sevimli oldukları malumdur. İnsana en yakın hayvanlardan biri de attır. Eski devirlerden beri atın insanlar nezdinde kazanmış olduğu kıymet, izah gerektirmeyecek kadar malumdur. At, kedi, kuş vs. hayvanlan besleyenlerden acaba hangi insan onun ölüsünü sokağa veya süprüntüye atar. Umumiyetle bunlar farlarda veya bahçelerde bir tarafa gömülür. Uçmaya gücü ...

Devamını Oku »

Çatalla Yemek Yiyen Kedi

Çatalla Yemek Yiyen Kedi Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın sarayındaki hayvanlardan biri kedi idi ki, bunun huyu çok daha başka idi. Bembeyaz bir Ankara kedisi olan bu hayvan, kendisine verilen yemekleri ancak çatal ile uzatıldığı takdirde yerdi; aksi takdirde katiyen yemezdi. Sevimli ve sakin olan bu kediye sultan, “Ağa Efendi” diye hitap ederdi.

Devamını Oku »

Kudüs Yası

Kudüs Yası Selahattin Eyyubi’nin, hayatını Kudüs’ün fethine ve Haçlıların Ortadoğu’dan temizlenmesine adadığını, hatta Kudüs’ün fethine kadar hiç gülmeyip siyahlar giyerek yas tuttuğunu….

Devamını Oku »

Rüzgar Gibi

Rüzgar Gibi Osmanlılarda “peyk” adı verilen özel bir postacı sınıfının olduğunu, bunların At Meydanı’nda ciddî bir sınava tabi tutulup, yüksek maaşla çalıştıklarını ve o günün şartlarında 160 km mesafeyi bile bir gün bir gecede kat edebildiklerini…

Devamını Oku »

Yaş Tahtaya Basmak

Yaş Tahtaya Basmak Eski devirlerde ahşap evlerin ve konakların temizliği Arap sa ؛ bunu ile yapılırmış. Böyle anlarda ؛ yaş tahtaya basıp ayağı kayarak düşenler çok olurmuş . Abdülhamîd Han devrinde  Hukuk Akademisi’nde dünya hukuku dersini okutan Gürcü Hasan Fehmi Paşa, konakta  temizlik yapılırken yaş tahtaya  basınca düşüp ayağını incitmiş ve  bir müddet topal gezmiş. Paşayı bu : vaziyette gören ...

Devamını Oku »

Bizans’ta İlk Cami

Bizans’ta İlk Cami Devrinin âlimleri, Emevi Halifesi Süleyman’a: “İstanbul ‘peygamber ismi’ taşıyan bir zat tarafından fethedilecektir. Emeviler arasında sizden başka kimse, böyle bir isim taşımıyor” derler. Halife Süleyman da fethi ümit ederek kardeşi Mesleme’yi İstanbul kuşatmasına gönderir. Bu seferin sonunda mühim bir hatıra kalır: “Mesleme Camii”. Muhtelif asırlarda, bilhassa 4. Haçlı Seferi sırasında Mesleme Camii tahrip ve yağma edilir. Fakat ...

Devamını Oku »

Yedi Yıl Çalmayan Zil

Yedi Yıl Çalmayan Zil Adaleti ile meşhur İran Hükümdarı Nûşirevân, ilginç bir metotla adalet dağıtırdı. Saraya gelen mazlumların, kimse mânî olmadan kendisine ulaşmasını isteyen Nûşirevân, yedi yaşındaki bir çocuğun bile erişebileceği bir zincir astırdı ve ucuna birçok zil taktırdı. Mazlum bir kişi gelince o zinciri kımıldatır ve zillerin sesi ile Nuşirevan’a ulaşırdı. Bu uygulama o kadar etkili oldu ki haksızlık ...

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti hangi tarihten itibaren ay yıldızlı bayrağı kullanmıştır?

Osmanlı Devleti hangi tarihten itibaren ay yıldızlı bayrağı kullanmıştır? Osmanlılar, kuruldukları yıllardan itibaren çok sayıda ve çeşitli renklerde bayraklar kullanmışlardır. Bunların sayısı başlangıçta dört iken 16. yüzyılda yediye çıkmıştır. Bunlar arasında beyaz, kırmızı (al), yeşil, yeşil-kırmızı ve sarı-kırmızı renkli bayraklar vardı. Bayrakların üzerindeki alametler de bayrağa göre çok çeşitlilik göstermiştir. Osmanlı bayraklarındaki en mühim alametler Zülfikar kılıcı, hilal, yıldız ve ...

Devamını Oku »

Semiz Otunun Tarihi Keşfi 103 yıl önce laboratuarlarda yapılan keşfi

Semiz Otunun Tarihi Keşfi 103 yıl önce laboratuarlarda yapılan keşfi Semizotu nedir ve ne işe yarar, sorusunun cevabını, bundan tam 103 yıl önce Hamidiye Etfal H astanesinin laboratuarında yapılmış bir tahlilden öğreniyoruz. Semizotu ile ilgili, Osmanlı Ar- şivi’nde tespit ettiğimiz 1906 tarihli iki belgede, bu bitkinin bünyesinde ne gibi kimyevi maddelerin bulunduğu ve insan sıhhati için faydalarının neler olduğu etraflıca ...

Devamını Oku »

Sekoya Ağacı

Sekoya Ağacı Gözleri kamaştıran güzelliği  ile tabiat, büvük ibretler de taşıyor. Sekoya ağacı  bunlardan sadece bir tanesi… Anavatanı Kuzey Amerika olan Sekoya, 130 m. boyu ve 7 m. çapı ile  dev bir ağaçtır. Hatta bu ağaç, dünya yüzerindeki en büyük canlı olarak vasıflandırılabilir. Sekoya, “Mamut Ağacı” adıyla  da bilinir. Ağacın, toprağın hemen üstündeki 1-1,5 m.’lik kısmı çok geniştir; uç kısımlara ...

Devamını Oku »

MESCİD-İ HARAM’IN TARİH OLAN MİNARELERİ

MESCİD-İ HARAM’IN TARİH OLAN MİNARELERİ İslam dünyasında minarenin ilk defa Emeviler devrinde cami ve mescidere inşa edildiği bilinse de, Mescid-i Haram’a bu dönemde minare yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Abbasiler ve Memlûkler devrinde Harem-i Şerifin minarelerinin sayısı beşe; Osmanlı devrinde de tavaf sayısıyla eşitlenerek yediye çıkarılmıştır. Minareler şu isimleri taşıyordu: Bâbü’l’Umre, Bâbü’s-Selâm, Bâbü Ali, Bâbü’l-Vedâ, Bâbü’z’ Ziyâde, Sultan Kayıtbay ...

Devamını Oku »

AYASOFYA MİNARELERİNİN TEMELİ FETİHTEN ÖNCE ATILRDI

AYASOFYA MİNARELERİNİN TEMELİ FETİHTEN ÖNCE ATILRDI Ayasofya C amii ilk inşasından itibaren birçok defa önem li hasarlar almış ve her seferinde tam ir edilerek günüm üze ulaşmıştı. Evliya Çelebi’n in m eşhur Seyahatnam e’sinde verdiği bilgiye göre İstanbul’un fethinden birkaç yıl önce m eydana gelen bir deprem de Ayasofya yine zarar görm üştü. Fatih Sultan Mehmed Han Ayasofya’nın tamiri için ...

Devamını Oku »

BEŞ VAKTİN DAVETGÂHl NAMAZ

BEŞ VAKTİN DAVETGÂHl NAMAZ Ne zaman bir İslam şehri canlansa أ؛ااإ,edzümüzög ince uzun siluetiyle minareler vardır ه manzarada. Bulundukları beldenin en güzel noktalarında ve mekânla tam bir ahenk içerisinde birbirlerini takip ederler. Yapıldıkları devrin kimliğini, mimarî üşlubunu yansıtması cihetiyle de mühim bir yeri olan minareler, ilk yapıldıklan zamandan itibaren camilerin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Minare, Arapça, “nur mevkii” manasındaki “menare” kelimesinden ...

Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Muhteşem Fetih Resimleri

Fatih Sultan Mehmed Han'ın atını denize sürmesi (20 Nisan U53)

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Muhteşem Fetih Resimleri Fatih Sultan Mehmed Han’ın, ordusuyla İstanbul’un fethi için Edirne’den hareket etmesi (23 Mart U53) Bu albümdeki resimler, Sultan ikinci Abdülhamid Han tarafından ressamlığı takdir edilip “ressâm-ı hazret-i şehriyârî” yani padişah ressamı olarak tayin edilen Fausto Zonaro’ya aittir. Sultan Abdülhamid Han, 1905 yılında Zonaro’dan İstanbul’un fethini tasvir eden tablolar yapmasını istemiş ve neticede padişah ...

Devamını Oku »