Gelmişken ondan da birkaç lokma aldılar

Gelmişken ondan da birkaç lokma aldılar

Semâdaki Anaforlar
Kur’an, ezelî ve ebedî bir kudretin, Rabbi-mizin kelâmıdır. Diğer bir ifadeyle bütün her şeyi olduğu gibi, zamanı da halkeden bir Zât’ın kelâmı.
Kemâl Çinel

Bu sebeble aradan geçen asırlar, Kur an için bir saniye hükmünde bile olamaz ve onun tazeliğini bozamaz.

Her asrın insanı, Kur’an yeni nâzil olmuş
gibi ona yönelir ve ebedî hayatları için lâzım gelen dersi, yine ondan ve onun bir mucizesi olan yüce Peygamberinden (S.A.V.) alır.

İşte 1400 sene önce sinden bu güne ışınlanan bir ilim mucizesi

Dönüşü olan göğe, yemin olsun Tarık Sûre >ı 11 Âyet

Bıı âvette dönüş mânâsına gelen rec ke ‘imesı ^emâ vatta bulu nan isimlerin gerek ken di etraflarında ve gerekse bir yörünge üzerindeki deveranlarına işaret ettiği gibi, gökyüzündeki girdap ve anaforlara da işaret etmektedir Nitekim galaksiler de. büyük gaz kütlelerinin belli bir noktasında başlatılan anafor hareketleriyle meydana getirilmektedir.

işte Rec kelimesi. Kur an ın nazil olduğu tarihlerde hayâl dahi edilemeyen bir hakikate işaret etmekte ve Kur an ın Allah kelâmı olduğunu bir defa daha ortaya koymaktadır.

Çayı karıştırdığımızda meydana gelen anaforda, köpüğün aldığı sarmal galaksi şeklinin dönüşünü seyrederken, milyarlarca kilometre ötemizde ve saniyede 270 km. hızla dönen yıldız kümelerini ve onca mahlûkatı yaratan Rabbimizi teşbih etmemiz gerekmiyor mu?
NE fARKEDER 2

Bize sorulsa ki yüz kiloluk su taşı sırtına alsan. Dünya nın yükü hafifler mi? Soruyu saçma bulur ve ne farkeder ki? diye karşılık veririz.

Demek ki bizim kuvvetimiz öyle övünülecek ka dar önemli değilmiş.

Bu defa bir başka soruya muhatap olsak ve denilse ki. bütün astronomi bilginleri bir anda ölseler.

sema âleminin hangi işi yarım kalır? Bu soruyu da en az birinci kadar saçma bulur ve aynı şekilde cevaplandırırız: Ne farkeder ki?

O halde bizim ilmimiz de o kadar önemli değilmiş…

Biz birbirimize nisbeten âlim, birbirimize göre

kuvvetliyiz..

Bütün varlık âlemi. İlâhî ilim ve kudretle faaliyetini sürdürmekte… Herkes ve bütün eşya, kendisine bahşedilen ilme göre bilmede, kuvvete göre iş görmede…

Ve Allah ın bir ismi de Muhît. .. Yâni, sıfatları bütün mahlûkatı ihâta etmiş…

İnsan bu gerçeği hatırdan çıkarmasa, gurur belâsından ve haddi tecavüz âfetinden salim kalır… NASİPLENMEK

O büyükler, dünyanın üstünde yürüdüler, içine ise asla girmediler…

“Dünyadan da nasiplerini unutmadılar.” Lâkin, sadece nasiplenmek için bu dünyaya gelmediklerini bilerek yaşadılar…

Gelmişken ondan da birkaç lokma aldılar ve devam ettiler yollarına…

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*