GLOMERÜLONEFRİT

ekran-alintisiGLOMERÜLONEFRİT: Böbrek glomerülle- rinin iltihabi değişikliklere uğraması olayına “Glomerülonefrit” denilmektedir. Ancak glome- rülonefrit tek başına ortaya çıkmaz. Vücuttaki bazı hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkar. Yani glomerülonefrit daha geniş kapsamlı bir hastalığın bir parçasını oluşturur. Fakat bu geniş kapsamlı hastalıkta glomerüllerdeki iltihap ve bundan kaynaklanan belirtiler ön plana çıkar. Bilindiği gibi glomerüller, kanın süzülerek ilk idrar taslağının hazırlandığı yapılardır. Bu yapıların iltihaplanması sonucu süzme işleminde bozukluklar gelişir ve aslında idrar taslağına, yani ultrafiltrata geçmemesi ya da çok az geçmesi gereken maddeler ultrafiltrata geçer. Bu maddeler böbrek tüplerinde geri emilemeyip, idrar içinde vücuttan kaybedilirler. Glomerüllerin iltihaplanıp, süzme işlemlerinin bozulması sonucu idrarda anormal olarak kaybedilen maddeleri şöyle özetleyebiliriz: Alyuvarlar, akyuvarlar, proteinler. Glomerüllerdeki iltihap zamanla bu yapıların tamamen devre dışı kalmasına neden olur. Böylece tedavi görmeyen vakalarda, aktif glomerüllerin sayısı günden güne azalır ve hasta önceki bölümlerde ayrıntılarıyla anlattığımız kronik böbrek yetmezliği tablosuna doğru sürüklenir. Böbrek glomerüllerinin iltihaplanması, yani glomerülonefrit , başlıca iki mekanizma ile gelişmektedir. Bunlardan birine “îmmün kompleks hastalığı”, diğerine ise “Anti-glomerüler bazal
membran hastalığı” denilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu iki mekanizma da bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Bunların dışında bir de bağışıklık sistemi ile ilgisi tam olarak ortaya konulamamış olan bazı hastalık ve mekanizmalar da glomerülonefrit ile seyretmektedir.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*