KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE LABORATUVAR BULGULARI

ekran-alintisiKRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE LABO- RATUVAR BULGULARI: Kandaki üre azotu (Blood urea nitrogen= BUN) yükselmiş bulunur. Kanın normal BUN değeri 100 mİ kanda 10-20 mg ’dır. Kanın kreatin miktarı da yükselir. Normalde lOOml serumda 1-1,5 mg kreatin bulunmaktadır. Kandaki kalsiyum miktarı düşer. Serumdaki normal kalsiyum miktarı 9-11 mg/100 ml’dir. Kanın fosfat miktarı da yükselmiştir. Kan serumundaki sodyum miktarı normal ya da hafifçe yükselmiş bulunabilir. Normalde 100 mİ. kan serumunda 135-145 miliekivalen (meq) sodyum bulunur. Potasyum miktarı da hafifçe azalmış ya da normaldir. Normalde kan serumunda 3.5-5 meq/100 mİ potasyum bulunur. Kanda üre miktarı da * artmıştır. Hastalarda
anemi (alyuvarlarda sayısal azalma, halk arasında kansızlık olarak bilinir) sık rastlanan bir diğer laboratuvar ve klinik bulgudur. Hastalar günde 1-4 litre arasında idrar çıkarırlar. Bu miktar alınan sıvı miktarından çok etkilenmez. Diğer yandan hastaların çıkardıkları idrarın yoğunluğu belli sınırlar arasında sabit bir yoğunlukta kalır. Vücuttaki asit miktarı artmış durumdadır. Kanın magnezyum miktarı da artmıştır. Kandaki parat hormon miktarı da yükselmiştir

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*