Küresel Şeytanlıklar ve Küresel Sapkınlıklara Karşı Direnmenin İmkânları

 

( Bu Dünyada Kendini İnsanlığa Adamış Ender Bulunabilecek Erdeliliği ve saygıdeğer şahsiyetiyle VEDAT KAT Hocamızın Elinden Severek Okuyabileceğiniz Çok Değerli Eser …)

 

Küresel Şeytanlıklar ve Küresel Sapkınlıklara Karşı Direnmenin İmkânları

Bozgunculuk ve Fesatlık

Bozgunculuk nedir denildiğinde de kast edilen huzur, barış ve esenliğe düşman, hak ve adalete aykırı her eylemdir. Bozgunculuk; yeryüzünde fitne, fesat ve karışıklık çıkarmak; haksızlık zulüm yapmak, eşkıyalık, azgınlık, taşkınlık yapmak, anarşiye sebep olmak, zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak, sağduyudan sapmak, itidal çizgisinden uzaklaşıp bozulmak, emeği sömürmek, insanları dolandırmak, halkı soymak, ekini ve nesli bozmak, aldatmak, hile yapmak, dolandırmak

 

Küresel Şeytanların Değişmeyen Eylemi:  ‘‘Bozgunculuk Ve Fesatlık’’

Kur’an Bozgunculuğa Karşı Uyarıyor

 

Bakara suresi 11. ayet:  «Onlara, ‘Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.’ denildiğinde, ‘Biz ancak düzelticileriz.’ derler.»

Bakara Suresi, 27. ayet: «Ki (bunlar)… yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar, işte bunlardır.»

Bakara Suresi, 60. ayet: «…yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.»

Bakara Suresi, 205. ayet: «O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.»

Maide Suresi, 64. ayet: «…Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozgunculuk yapanları sevmez.»

Araf Suresi, 56. ayet: «Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın…»

Araf Suresi, 74. ayet: «…Şu halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.»

Araf Suresi, 85. ayet: «…Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.»

Enfal Suresi, 73. ayet: «İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.»

Kasas Suresi, 77. ayet: “… Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”

Kasas Suresi, 83. ayet: «İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmayanlara (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.»

Ankebut Suresi, 36. ayet: «…Allah’a kulluk edin ve ahiret gününü umut edin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.”

Sad Suresi, 28. ayet: «Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi bir mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi bir mi tutacağız?»

 

Küresel Sermaye ve Şeytanlarının Bozgunculuk Örnekleri

 

* Bilginin, bilimin ve medyanın ele geçirilmesi ve manipülasyonda kullanılması

* Fakir ülkelerin enerji ve maden kaynaklarının sömürülmesi

* Fakir ülkelere yönelik ekonomik tetikçilik, ekonomik saldırılar

* Üretime dayalı olmayan sanal ve dijital finansal işlemlerin yaygınlaştırılması

* Tüm insanları tüketim bağımlısı yapıp ekonomik açıdan köleleştirme

* Dünya nüfusunun azaltılması için türlü şeytanlıklara başvurulması

* Aile kurumunun zayıflatılmasına yönelik çalışmalar

* Gençlerin, boş gündemlerle erdemli değerlerden uzaklaştırılıp pasifleştirilmesi

* Feminizm ve desteklenmesi, cinsiyet savaşlarının kızıştırılması

* Eşcinselliğin ve her türlü cinsel sapkınlıkların, pornonun desteklenmesi

* Cinsiyetsizliğin empoze edilmesi, kitlelere özendirilmesi

* Yapay zeka, dijital devrim ile insan neslinin kontrol altına alınması

* Sürekli savaş, iç çatışma ve terörün planlanıp yaygınlaştırılması

* Salgın hastalıklar ile insan, hayvan ve bitki hastalıklarının çıkartılması

* İlaç endüstrisinin öldürmeyen ve iyileştirmeyen ilaç sömürüsünün artması

* Hayvanların telef olması, et kaynaklarının azaltılması, yapay etin dayatılması

* Gıdaların genetiği ile oynama, zehirli katkı maddelerin üretiminin artması

* Suni gübre ve tarım ilaçlarının özendirilmesi, yaygınlaştırılması

* Ekinlerin ve orman yangınlarının artırılması ve tarım arazilerinin bozulması

* Artan çevre kirliliği ve iklim değişikliği bahanesi ile özgürlüklerin azaltılması

* Madde bağımlılığı, sanal ve oyun bağımlılığı ile gençlerin enerjisinin kırılması

* Bilgi kirliliğinin artırılması, yanlış ve sapkın din algısının yaygınlaştırılması

 

Küresel Şeytanların Bozgunculuğuna Hizmet Edenler

 

* Küresel sermayenin emrindeki bilim merkezleri, basın medya, sosyal medya

* Küresel sermayenin emrindeki kültür sanat ve sinema platformları

* Gizli örgütler, terör örgütleri, şeytani güçlerin emrindeki paramiliter örgütler

* Vahye aykırı, hurafeci sapkın din algısını yayan kurumlar

* Alkol firmaları, küresel uyuşturucu ve fuhuş mafyası, küresel oyun şirketleri

* Küresel ilaç kartelleri, silah şirketleri, enerji şirketleri, bilişim şirketleri

* Sömürüye dayalı ribayı savunan ekonomik yaklaşımlar,

* Kredi derecelendirme kuruluşları, yatırım bankaları ve varlık fon şirketleri

* DSÖ ve BM ye bağlı diğer kuruluşlar,

* Küreselcilere hizmet eden düşünce kuruluşları

* Feministler, queerciler, toplumsal cinsiyet kuramcıları, veganlar, satanistler

* Eşcinsel, transseksüel, pedofili, ensest vb. sapkınlıkları yayan örgütler

* Sınırsız serbest cinsellik, cinsiyetsizlik savunucuları

* Her türlü pornografiyi yayan cinsel web sitelerin sahibi küresel şirketler

* Hedonizm, teşhircilik, sapkınlığı körükleyen moda endüstrisi ve

* Küresel müzik kanalları, fuhşu özendiren eğlence merkezleri

* Irkçılık, mezhepçilik, cemaatçilik, particilik, ideolojik grupçuluk, fanatizm, radikalizm vb. olumsuz yaklaşımları taşıyan bireyler, örgütler

**

Küresel Sermayenin Bozgunculuğuna Karşı Direnme Yolları

 

*Küresel şeytanların her türlü oyunlarını, tuzaklarını deşifre etmek

*Küresel şeytanlara hizmet eden ünlü kişileri, örgütleri deşifre etmek

*Küresel şeytanların kullandığı ideolojileri, akımları deşifre etmek

*Küresel şeytanların yol açtığı korkunç tahribatı örneklerle anlatmak

*Halkı uyandırıcı alternatif bir siyasi muhalefet tarzı geliştirmek

*Aile kurumunu güçlendirici, gençliği uyandırıcı çalışmalar, etkinlikler yapmak

*Ahlaki ve etik değerleri çürüten akımlara karşı mücadele çalışmaları yürütmek

*Hayatın tüm alanlarında alternatif kurum, kuruluşlar ve merkezler inşa etmek (sosyal bilimler, düşünce kuruluşları, eğitim kurumları, edebiyat-kültür, sanat, sinema, internet, basın yayın,  medya, sosyal medya, sağlık, ticaret, sanayi, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, alternatif bilim ve teknolojik araştırma merkezleri vb.)

* Sağlıklı, erdemli, salih nesiller için alternatif eğitim kurumları inşa etmek

* Gençlere eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünebilme becerilerini kazandırmak

* Doğru bilgi enformasyonu için alternatif büyük medya kanallarını kurmak

* İnternet ve sosyal medyada doğruları veren alternatif kanallar inşa etmek.

* Kur’an merkezli doğru bir din algısını oluşturmak için çabalamak

* Ahlaki ve etik değerleri, hayatın tüm alanlarında hakim kılmak

* Hakikatten yana, insanlığın faydasını önceleyen alternatif bilimsel araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları kurmak, geliştirmek

* Sinema, kültür, sanat, edebiyat alanında erdemli profesyoneller yetiştirmek.

* Sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda alternatif ortamlar inşa etmek.

* Vahyin mesajlarına uygun erdemli değerleri aşılayan filmler yapmak

* Doğru bir ekonomi bilgisi için, vahyin mesajlarına uygun çözümlerin öğretildiği alternatif iktisat fakülteleri, enstitüleri kurmak

* Üretime dayalı kooperatifçiliği yaygınlaştırmak, üretimi artırmak

* Doğal ve organik tarımı desteklemek ve hayvancılığı teşvik etmek.

* Dev tarım araştırma merkezleri ve laboratuvarları kurmak

* Küresel ilaç tekellerini kırmak için, tüm tıp dallarının araştırmalarının yapıldığı dünyanın en gelişmiş medikal araştırma merkezini kurmak.

* Her hastalığın ilacının, aşısının, merheminin üretildiği laboratuvarlar kurmak

* Çevreyi kirleten, ekolojik sistemi bozan tüm faktörlerle mücadele etmek.

* Geri dönüşüm ve geri kazanım endüstrileri kurmak.

* Enerji kaynaklarının üretimi ve dağıtımı için makro projeler geliştirmek.

* Sürdürülebilir, nefes alabilen ekolojik şehirler inşa etmek.

* Yapay zeka, dijital devrim vb. teknolojileri geliştirip ahlaki çerçeve içinde kullanmak

* Aile kurumunu güçlendirici cinsiyetçilik içermeyen adil yasalar yapmak

* Aile üyelerine, aile içi sağlıklı iletişimi güçlendiren eğitimler düzenlemek

* Feminizm, eşcinsellik, transseksüellik, cinsiyetsizlik akımlarına karşı mücadele etmek.

* Teşhiri ve çıplaklığı özendiren sapkın moda endüstrisine karşı, alternatif moda merkezleri inşa etmek.

* Irkçılık, mezhepçilik, cemaatçilik, ideolojik grupçuluk, fanatizm vb. olumsuz yıkıcı yaklaşımlara karşı etkili mücadele etmek.

* Barış ortamını zedeleyici, güven ve huzur ortamını tehdit edici her türlü olumsuz etkenlere karşı ıslah edici barışı güçlendirici tedbirler almak.

* Her türlü bağımlılık yapıcı maddeleri üreten ve yayanlara karşı tedbirler almak.

 

 

Vedat Kat

Psikolojik Danışman ve Sosyolog

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*