Nİ’METLERE ŞÜKRETMENİN FAZİLETLERİ

Nİ’METLERE ŞÜKR FASLI
Hak teâlâ hazretlerinin verdiği ni’metlere dâimâ
şükrediei ol! Bir gün, Mûsâ aleyhisselâm, Tûr-i sinâda, Hak
teâlâ hazretlerine münâcât ederken der ki, (Yâ Rabbî! İnsanlara el, ayak, göz, kulak ve bunlara benzer birçok ni’metler
verdin. Bu ni’metlerin şükrünü nasıl îfâ edebilirler?).
Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Bir kimse
kendine verdiğim nTnieti benden bilip kendinden bilmezse, ni’
metkrimin şükrünü edâ etmiş olur. Bir kulum rızkını kemi çalışması fle bili)), bende» bilmez ise, ni’metm şükrünü edâ etmemiş
otar). İnsanlara lâyık olan, her zeman kendisine verilen rızkları
Allahü teâlâdan bilmekdir. Ve bunlara mukabil gece gündüz Şükr ve
tesbîh ile tahmîd eylemekdir. Mûsâ aleyhisselâm bu kelâmları
işitince, hemen secdeye varıp, (Yâ Rabbî! Bütün kelâmların
hakîkatdir) dedi.
127—Kapma bir fakîr gelirse, onun kalbini hoş et de,
ondan sonra gönder Resûlullah «sallallahü aleyhi ve sellem»
böyle tavsiye etmekdedir.
M ü n k e r N e k i r g e l i r , ç ı n a r l a r g i b i ,
g ö z l e r i y a n ı y o r , ş i m ş e k l e r g i b i ,
s o r g u y a ç e k e r l e r g ö k g ü r l e r g i b i .
Y ü r ü d ü n y â y ü r ü , s o n u n v î r â n d ı r ,
b i n y ı l ı n d a n s o n r a , â h ı r z e m a n d ı r !

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*