Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon

Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon
Reenkarnasyon insanın veya başka bir canlının
ölümünden sonra ruhunun başka bir canlının
bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır.
Bu bâtıl inanca ruh göçü ve tenâsuh adları da
verilmektedir.
Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın
insan bedenine yükselinceye kadar değişik can
lıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi
gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği
iyilik ve kötülüklere göre dünyaya bir sonraki
gelişinde daha üst veya daha alt bir varlığın
bedenine gönderilmektedir. Ruh, ancak sürekli
daha iyi ameller işlemekle insan bedeninde dün
yaya gelme imkânı bulur.
Reenkarnasyon İslâm inancına aykırı, bâtıl bir
inançtır. İslâm’a göre ölen kişi tekrar dünyaya
gelemez, kıyametten sonra âhiret yurdundaki yaşamı için yeni
den diriltilir.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*