ALIŞ-VERİŞDE YALAN SÖYLEMENİN GÜNAHI

ALIŞ-VERİŞDE YALAN SÖYLEMEK FASLI
117—Bir kimse, alış-verişinde yalan söylerse, Allahü teâlânın rahmetinden mahrûm kalır. Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki: (Kıyâmet günü Allahü teâlâ hazretleri üç kısm
insanlara rahmet nazarı ile bakmaz:
1) Alış verişinde yalan söyleyerek fâhiş fiyatla mal satana,
2) Gelişi güzel her şeye yemîn edene,
3) Kendisinde su olduğu hâlde, başkasına vermeyene).
118—Susuz olana su vermeyen insanlara kıyâmet günü,
Allahü teâlâ buyuracak ki, siz benim suyumu kullarımdan
esirgediniz. Şimdi, sizden rahmetimi uzak eyledim.
119—Bir şeyi satın alan pişman olup geri getirse, o malı
geri al! Zîrâ geri almakdan ziyan olmaz. Allahü teâlâ bereketini ihsân buyurur, on mislini verir.
120—Ey Oğul! Bu üç şeyi yanlış ve hileli kullananlar
hakkında, Allahü teâlâ, “Mütaffifîn sûresinde”, meâlen (Alıp satarken noksan ölçenlere şiddetli azâb vardır) buyurdu.
121—Kul hakkından kork! Borcun varsa onu ödemeğe
çalış. Bir kuruş borcu olanın cenâze nemâzını Habîbullah
— 469 —
kılınamışdır. O borcu ödemedikçe, insan Cennete giremez
[Zevce istediği zeman, erkeğin (Mu’accel mehri}i hemen vermesi,
onu boşadığı zeman da. (Müeccel mehr) ı ona hemen ödemesi
lâzımdır Zevç zevcesine oian müeccel mehr borcunu ayırmalı,
Öidükden sonra zevcesine verilmesi için vasıyyet etmelidir.
Vasıyyet etmedi ise, ölünce mîrâs taksîm edilmeden evvel mehrm hepsinin mırâsdan zevcesine hemen ödenmesi lâzımdır, Zevcesini boşayınca, mehrini ödemiyen, dünyâda habs, âhıretde
azâb olunur Zevç mehr borcunu zekât, fıtr ve kurban nisâbına
katmaz Zevce nısâb nisâbına katar. Fekat, nisâb mikdân
teslim aldıkdan bir sene sonra elinde kalıtsa, yalnız o senenin
zekâtını verir. Akrabasına ve emri altında olanlara dîn bililerini öğretmek de kul borcudur.] Hadîs-ı şerîfde (Bir kişi borçlu
olsa ve vermek azminde olsa, Allahü teâlânın yardımı onunla
beraberdir) buyuruldu.
[(Had&a) da, ayak âfetlerini anlatırken diyor ki, (Hayvanın ve kâfirin hakkı için de, kıyâmetde azâb yapılacakdır.
Dünyâda, halâllaşılmadı ise, âhıretde kâfirin hakkından kurtulmak dahâ zor olur. Hayvan hakkından kurtulmak ise, bundan da zor olur). Bunun için, Dârülharbde de, kâfirlerin
mallarına, canlarına, ırzlarına dokunmakdan çok sakınmalıdır. Onların kanunlarına da uymalı, fitne, fesâd çıkarmamalı,
islâmın güzel ahlâkını, herkese göstermelidir.]

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*