Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

TEKİLİŞLEM

Bilş. Yalnızca bir merkezi birimi bulunan ve bu birimde her anda yalnızca tek bir işin yapılabildiği bir bilgi işlem sisteminin çalışma biçimi.

Devamını Oku »

TEKİL

Sayı kategorisinde, ya sayılabilir adların tekilliğini (adam / adamlar), ya sayılamayan adlarda sayı karşıtlığının bulunmadığını ya da topluluk adlarının çoğulluğunu, sayılabilir adların toplu kullanımını gösteren durum. ♦ sıf. Tekil durumunda olan, tekillik belirten: Tekil adlar. 1- tekil kişi. —Ceb. Tekil matris, determinantı sıfıra eşit olan kare matris. Dilbil. Tekil dönüşüm, üretici dil bilgisinde, tabanın ürettiği bir tek dizi üstünde yapılan ...

Devamını Oku »

TEKİDEN

1- Sağlamlaştırarak, kuvvetle. 2- Üsteleyerek, önceden yazılan bir yazıyı tekrar ederek.

Devamını Oku »

TEKHNİTES

Hellenistık çağda ve Roma döneminde, güçlü loncalar oluşturmuş, tiyatro gösterileri yapmak ve çeşitli yarışmalara katılmak amacıyla tüm yunan dünyasını dolaşan sanatçıları belirten yunanca sözcük.

Devamını Oku »

TEKHECELİ

1-Bir tek hecesi olan bir sözcük, bir dize için kullanılır. 2- Sözcüklerinin çoğu (özellikle de kökler) tek heceden oluşan diller için kullanılır.

Devamını Oku »

TEKGÖZLÜLÜK

Biyol. iki göz çukurunun, aradaki yapıların yokluğuyla birlikte, değişik ölçüde birbiriyle kaynaşmasıyla kafatasında görülen doğuştan biçim bozukluğu. (En ileri derecesinde ortada tek göz görülür.)

Devamını Oku »

TEKGÖVDELİ

Hareketli bölümlerinin kaplaması, çeşitli burulma, kayma ve bükülme kuvvetlerini soğuran bir yapı (uçak, özellikle de gövdesi) için kullanılır.

Devamını Oku »

TEK GIDA-İŞ SENDİKASI

1952’de sekiz sendikanın bir araya gelmesiyle Türkiye Tekel işçileri sendikaları federasyonu adıyla kuruldu. 1954’te Türkiye Tütün, müskirat ve yardımcı işçileri sendikası olarak ad değiştirdi. 1961’de Türk tütün, müskirat gıda ve yardımcı işçiler federasyonu oldu. 1968’de, daha önce bu federasyondan ayrılan üç sendika ile Türkiye Toprak mahsulleri ofisi gıda işçileri sendikası ve sekiz yerel sendikanın katılımıyla kurulan Tüm gıda-iş sendikası ile ...

Devamını Oku »

TEKFUR SARAYI

İstanbul’da Edimekapı’ nın K.’inde, surlar yakınında bizans sarayı; Haliç’e hâkim bir tepede surlara bitişik olarak yapılmıştır. Bizans saraylarından ve büyük Blakhernai saray kompleksinden günümüze oldukça sağlam olarak ulaşan tek örnek olması açısından önemlidir. O dönemdeki adı kesinlik kazanmamış olan yapı, genellikle yanlış olarak, Konstantinos Porphyregenetos sarayı olarak adlandırılır. Daha sonraki onarımlarla özgünlüğü bozulmasına karşılık, XI.-XII. yy.’larda Komnenoslar dönemine (büyük bir ...

Devamını Oku »

TEKFUR

Tar. Bizans devletinde vali ve derebeylerin unvanı ANSİKL. Bizans imparatorluğu’nun özellikle çöküş döneminde büyük önem kazanan başına buyruk tekfurlar, XIII. yy. başlarında Osmanlı uç beyliğinin kuruluşundan Orhan Gazi (1326-1360) ve Murat I (1360-1389) dönemlerinin sonuna kadar sınır valileri olarak Türkler’e karşı yaptıkları savaşlarda sürekli toprak yitirmekle, Osmanlı devletinin genişlemesinde de kendi zararlarına önemli rol oynadılar. İstanbul’un fethi üzerine (1453) Bizans ...

Devamını Oku »

TEKFİR

1-Bir kimseyi yaptığı hareketten ya da söylediği sözden dolayı kâfir sayma. 2. Tekfir etmek, kâfir saymak.

Devamını Oku »