Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

TEGANNİ

1- Zenginleşme. 2- Yardıma muhtaç olmama, yetinme. 3- Makamla şarkı söyleme: “Hitabet ediyor gibi okuyanlar, yavaş perdeden taganni edenlerden çok farklı değillerdir” (Baha Tevfik). —Esk. müz. Teganni etmek, şarkı söylemek.

Devamını Oku »

TEGAL

Endonezya’da kent, Cava’nın kuzey kıyısında; 131 728 nüf. Tekstil sanayisi. Şeker rafinerisi. Şeker ve çay dışsatımları.

Devamını Oku »

Tegabün suresi

Kuran’ın 64. suresi. 18 ayettir. Mekke’de inmiştir “Birbirini aldatma” anlamına gelen adı, 9. ayette geçer. Göklerde ve yerde bulunan tüm varlıkların Allah’ı tespih ettiklerinin bildirildiği ayetle başlayan surede insanı, gökleri ve yeri Allah’ın yarattığı, insanı en güzel bir şekilde biçimlendirdiği, gizli ve açık her şeyi bildiği belirtilir. Geçmiş dönemdeki kâfirlerin ve Mekke müşriklerinin peygamberlik kurumuna ve yeniden dirilmeye karşı çıkmaları ...

Devamını Oku »

TEFVİZ

1-Bir işi bir kimsenin üstünde bırakma; ihale. 2- Dağıtma. 3- Tefviz etmek, eylemek, bırakmak. 4- Tefviz olunmak, bir şeyi bir kimsenin üstüne bırakmak. 5- Tefviz-i umur, işleri bırakma. —isi. huk. Miri araziyi kullanma hakkının, devlet tarafından peşin para alınarak bir kimseye verilmesi. Tefviz-i talak, kocanın, talakı şartlı ya da şartsız olarak karısına ya da üçüncü bir kişiye bırakması. (Talak tefviz ...

Devamını Oku »

TEFURELT

Uca yakınında. Beni Snessen kütlesinin Fas’ta kalan bölümünde yer. Yakınlarında Gar ül-Hammamat (Güvercinler mağarası) birbirini izleyen moustier ve ater evreleriyle üst yontma taş katmanlarının birbirini izlediği bir tabakalanma kapsamaktadır. (Farklı katları İ.Ö. 21100-10800 yıllarından kalmadır.) Burada 180 insan kalıntısı bulunmuştur.

Devamını Oku »

TEFTİŞ

1-Bir işin, bir görevin gereği gibi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma; denetleme. 2- Teftiş etmek, bir kimsenin, bir topluluğun görevini yerine getirip getirmediğini resmi yolla araştırmak; kontrol etmek, denetlemek. Teftiş kurulu, denetleme kurulu. Esk. Müfettiş, teftiş eden görevli. —ida. huk. Kamu hizmetinin yasalara ve hizmetin gereklerine uygunluğunu sağlamak amacıyla yetkili kişi ve kurul tarafından yapılan denetleme.

Devamını Oku »

TEFTAZANİ

(Sadettin Mesut bin Ömer), iranlı edebiyat, mantık, kelam, fıkıh bilgini (Teftazan, Horasan, 1322 – Se- rahs 1395). Adudüddin el-ici, Kutbettin er -Razi gibi bilginlerden ders aldı Herat, Gucduvan, Gülistan ve Harizm’de bulundu. Timur’un çağrısı üzerine gittiği Semerkand’da büyük saygı gördü. Buraya gene Timur’un çağnsıyla gelen Seyit Şerif Cürcani ile bilimsel söyleşilerde bulundu; rakip iki bilgin birbirlerinin yapıtlarını zaman zaman sert ...

Devamını Oku »

TEFSİRAT

1- Yorumlar. 2- Kuran’ı anlam bakımından yorumlamalar. 3- Kuran yorumlarının bulunduğu kitaplar.

Devamını Oku »

TEFHİM

1- Anlatma, bildirme, açıklama. 2- Tefhim etmek, anlatmak, açıklamak, bildirmek. 3- Tefhim-i meram, meramını anlatma, isteğini bildirme.

Devamını Oku »