Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

TEKERLEK

1-Merkezinden geçen bir milin çevresinde dönen ve bir taşıtın zemin üzerine oturmasını ve bu zemin üzerinde hareket etmesini sağlayan çembersel organ; teker (Bk. ansikl. böl. Bisikç. ve Oto.) 2- Bazı mobilyaların, eşyaların, bazı el arabalarının altına takılan ve her yöne dönebilen tekerlek biçiminde küçük parça. 3- Arg. Edilgin eşcinsel erkek. 4- Tekerlek pabucu, arabaların yokuş aşağı inme durumlarında hızlanmalarını önlemek ...

Devamını Oku »

TEKERDİLLİ KURBAĞAGİLLER

Yetişkinleri değirmi dilli ve gözkapaklı olan, obrukönlü omurgalı,-kuyruksuz amfibyumlar familyası. (Başlıca türleri desenli kurbağa, ebe kurbağa vb. Bil. a. Discoglossidae; Arcifera takımı.)

Devamını Oku »

TEKERCİK

Küçük tekerlek. Arkeol. Tunç çağının bazı kelt uygarlıklarında görülen, parmaklı küçük bir tekerlek biçiminde güneş simgesi. (Bazı uzun bronz iğnelerin tepesini süsleyen bu motif, tek başına takı olarak da kullanıldı; kimi uzmanlar para yerine kullanıldığını da savunurlar.) —Mak. san. Hareketli bir makine parçasına kılavuz ya da destek görevi yapan küçük silindirsel ya da konik tekerlek. (Bk. ansikl. böl.) —ANSİKL. Mak. ...

Devamını Oku »

TEKER

1. Tekerlek: Bisiklet, araba tekeri. 2- Teker meker yuvarlanmak, döne döne yuvarlanmak; iyi durumunu birdenbire yitirerek kötü duruma düşmek. Tekerine taş koymak, tekerine çomak sokmak, bir kimsenin yolunda giden bir işini engelleyip aksatmaya çalışmak Geom. Teker eğrisi, bir doğru üzerinde kaymadan yuvarlanan bir daireye değişmez biçimde bağlı olan bir noktanın çizdiği geometrik yer. (Teker eğrisinin parametrik denklemleri: x = a(f-/<.sin ...

Devamını Oku »

TEKEOĞULLARI

Eğirdir’de hüküm süren Hamitoğulları’nın Antalya kolunu oluşturan türkmen beyliği (1321-1423). Antalya’yı ele geçiren Hamitoğlu Dündar Bey, burasının yönetimini kardeşi Yunus Bey’e bırakınca, Tekeoğulları beyliği kurulmuş oldu (1321). Aynı yıl ölen Yunus Bey’in yerine oğlu Mahmut Bey geçti. Ancak, görevden alınan ilhanlı genel valisi Timurtaş’la birlikte Mısır’a kaçıp Memluklar’a sığınan Mahmut Bey orada hapse atıldı (1327). Bunun üzerine beyliğin başına geçen ...

Devamını Oku »

TEKELLÜM

1- Konuşma, söyleme. 2- Tekellüm etmek, konuşmak, söylemek. Ed. Saz şairlerinin aynı uyağı kullanarak birbirleriyle giriştikleri şiir yarışması, atışma. —Folk. Mezar taşı üzerine ölünün kendi ağzındanmış gibi yazılanlar.

Devamını Oku »

TEKELLÜFAT

1- Güçlüklere katlanmalar. 2- Özenmeler. 3- Tekellüfat-ı münşiyane, divan edebiyatında nesir yazarlarının karşılaştıkları güçlükler.

Devamını Oku »

TEKELLÜF

1- Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. 2- Özenme, bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma. 3- Özentili, abartılı gösteriş. 4- Teklif tekellüf TEKLİF.

Devamını Oku »