Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

TEDVİR

1- Çevirme, döndürme. 2- Yuvarlak hale getirme: Tedvir-i şekl-i murabba (dört köşeli bir şekli yuvarlaklaştırma). 3- Yönetme. 4- Tevdir etmek, yönetmek, çekip çevirmek. 5- Tedvir-i âlem, dünyayı yönetme. Tedvir-i çark etmek, çarkı döndürmek.

Devamını Oku »

TEDVİN

1-Yazılı şeyleri bir araya getirme, kitap yapma. 2- Manzumeleri divanda toplama. Huk. Yasa, tüzük, yönetmelik vb. mevzuatı bir araya getirme derleme.

Devamını Oku »

TEDÜ

(Süavi), türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen (İstanbul 1915 – ay. y. 1959). Öğrenimini Gazi eğitim enstitüsü ve İstanbul Güzel sanatlar akademisi’nde yaptı. 1937’de İstanbul Şehir tiyatrosu’na girdi. Kuru gürültü piyesiyle başlayan oyunculuğunu, ölümüne değin başarıyla sürdürdü. Birçok filmde “jön” rolleriyle de dikkati çeken sanatçı 1950’li yıllarda Zehirli şüphe, Göçmen çocuğu, Cinci Hoca, Yaprak dökümü vb. filmleri yönetti, bazılarının senaryosunu ...

Devamını Oku »

TEDRİSAT

1- Öğretim. 2- Tedrisat-ı âliye, yükseköğretim. Tadrisat-ı ibtidaiye, ilköğretim. Tedrisat-ı taliye, ortaöğretim.

Devamını Oku »

MANİSA DEPREM

Manisa’da 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Aydın İstanbul Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Bursa’da hissedilmiştir.

Devamını Oku »

TEDRİÇ

Yavaş yavaş, azar azar ilerleme: “Kibar âlemine mahsûs bu tenkit ne muaheze hakkında gayet âlimâne tedriciler vardır” (H. C. Yalçın) Ed. DERECELEME”nin eşanlamlısı.

Devamını Oku »

TEDİYE

1-Ödeme, para ya da o değerde bir şey verme. 2- Borcunu ödeme. —3. Tediye etmek, ödemek. Esk. Tediye-i deyn, borcunu ödeme.

Devamını Oku »

TEDDER

(Arthur), İngiliz mareşal (Glen- guin, Central, iskoçya, 1890 – Banstead, Londra yakınları, 1967). Fiji adalarında, daha sonra 1915’te fransız cephesinde görev yaptı. Ertesi yıl hava kuvvetlerine geçti, sonra türk ordusunda görev aldı, daha sonra hava kuvvetlerinde önemli görevlerde bulundu. 1936’dan 1938’e kadar Uzakdoğu’da, 1940 aralığında Ortadoğu’ da İngiliz hava kuvvetlerine komuta etti, ertesi yıl, Libya cephesinde çöl filosu komutanlığını yaptı. ...

Devamını Oku »

TEDBİRSİZLİK

Düşüncesizce, yol açabileceği tehlikeli sonuç hesaba katılmaksızın yapılan davranış: Bu tedbirsizlik ona pahalıya mal oldu. Tedbirsizlik etmek.

Devamını Oku »