Yazar Arşivi: Kursistem Moderator

TEKEL

1-Bir kimsenin, bir işletmenin ya da bir kamu kuruluşunun, bir mal ya da hizmetin üretimi ya da satışını, her türlü rekabeti ortadan kaldırarak (hukuki ya da fiili) tek başına elinde tutma ayrıcalığı (Eşanl. MONOPOL, İNHİSAR ): Televizyon yayını üzerindeki devlet tekeli. 2- Bu ayrıcalığa sahip olan kamu kuruluşu: Kimi sigara ve içkileri tekel üretir. 3- Herhangi bir şeye tek başına ...

Devamını Oku »

TEKEKSENLİ

Biyol. Tek ekseni olana denir. (Süngerlerin silisli iğneleri tekeksenlidir.) Krist. İkiden büyük bir bakışım ekseni olan bir kristal için kullanılır. (Tekeksenli bir kristalde, kristalin optik özellikleri de bu eksen çevresinde döner, bu doğrultuya göre kristale gönderilen ışık ikiye ayrılmaz; dolayısıyla kalsitin üçlü ekseni kristalin optik eksenidir.)

Devamını Oku »

TEKEKLEMLİ

Elektron. Tekeklemli tranzistor, tek bir eklemi bulanan ve ekleme uygulanan gerilimin “tepe gerilim” denen belirli bir değeri için iletken hale geçen yarı-iletken öğe. —ANSİKL. Tekeklemli tranzistor, N tipi yarı -iletken malzemeden bir çubuk ve bunun üzerindeki P katkılı malzemeden bir kaynak damlasından oluşur; P katkılı kaynak damlası E vericisi rolünü oynar ve aynı zamanda bir diyot olan bir P-N eklemi ...

Devamını Oku »

TEKEDİKENİ

Eski ve Yeni Dünya’nın sıcak ve ılıman bölgelerinde yetişen, genellikle dikenli, dökülen yayvan yapraklı ağaççık. (Bil. a. lycium; patlıcangiller familyası.) ….ANSİKL. Yapraklar almaşık ve basittir. Değişik renklerde olan çiçekler yaprakların koltuğunda ya tek tek ya da küçük salkımlar halinde toplu bulunur; taç, beş yayvan loplu, dar borulu huni biçimindedir; meyveler üzümsü ve çoğunlukla çokrenklıdir. Tekedikenlerinin 70 türü vardır, bunlar duvarları ...

Devamını Oku »

TEKEBÖCEĞİLLER

Böcbil. Üyeleri ince uzun gövdeli, uzun duyargalı böcek familyası. (Bil. a. Cerambycidae; kınkanatlılar takımı.) —ANSİKL. 20 OOO’İ aşkın tür kapsayan tekeböceğigiller familyası üyeleri çiçeklerin, kesilmiş ağaçların vb. üzerinde bulunur. Ya çok küçük ayaklı ya da ayaksız olan larvaları odun içinde dehlizler kazar. Türlerinin çoğu zararlıdır.

Devamını Oku »

TEKEBBÜD

Esk Sertleşme, katılaşma. Esk. gökbil. Tekebbüd-i süfla, alt yücelim’in eşanlamlısı, en yüksek noktanın en alt derecesi. Tekebbüd-i ulya, üst yücelim’in eşanlamlısı, en yüksek noktanın en üst derecesi. Esk. tıp. Bir organın sertleşmesi. Tekebbüd-i rie, zatürreenin ikinci devresinde akciğerin katılaşması.

Devamını Oku »

TEKEBAŞ

Sabahat), türk soprano (İzmit 1925). Ankara Devlet konservatuvarı opera ve piyano yüksek bölümlerini bitirdi (1940). Aynı kurumda piyano öğretmenliği yaptı, ayrıca birçok konser ve resital verdi. 1955’ten başlayarak, çalışmalarını opera solisti olarak sürdürdü, İstanbul Şehir operası’na konuk sanatçı olarak katıldı ve çeşitli Avrupa kentlerinde başarılı konserler verdi. Scala di Milano’daki uluslararası bir yarışmada birincilik kazanan (1960) Tekebaş, 1974’ten sonra İstanbul ...

Devamını Oku »

TEKE ZORLATMASI

Burdur, İsparta. Antalya ve çevresinde yaygın bir halk ezgisi ve bu ezgi eşliğinde oynanan zeybek türü halk oyunu. Oyunun figürleri tekenin hareketlerini simgeler. Hareketli bir oyundur. Eşlik çalgıları genellikle sipsi ve curadır. Kadın erkek birlikte ya da yalnız erkekler veya yalnız kadınlar tarafından oynanır.

Devamını Oku »

TEKE YÖRESİ

(Ya da Tekeeli) G.-B Anadolu’da tarihi ve coğrafi yöre. Adını XIV. yy.’da kurulmuş küçük bir beylik olan Tekeoğulları’ndan alır. Selçuklular tarafından önderine uçbeyliği verilen ve halkı Harizm bölgesinden gelerek Elmalı, Kaş ve Finike dolaylarına yerleşen türkmen aşiretlerinden oluşan Tekeoğulları’nın toprakları B.’da Köyceğiz çevresinden D.’da Manavgat çevresine kadar kıyı kesimiyle ardülkesini kapsıyor ve B.’da Menteşe- oğulları, K ’de Hamitoğulları ve D.’da ...

Devamını Oku »

TEKE ORKİDESİ

Bütün Avrupa’da kuru yerlerde yetişen yer orkidesi. (Büyük oval yumrucukları ve teke kokulu yeşilimsi çiçekleri vardır; sapı 50-60 cm’ye erişebilir. Bil. a. iorogtossum; salepgiller familyası.)

Devamını Oku »

TEKE GEÇİDİ

Antalya bölümünde, Akdeniz kıyısını Akseki üzerinden Beyşehir’e bağlayan karayolunun Toroslar’ı aşarken izlediği geçit (1 320 m).

Devamını Oku »