Sağlık Bilgisi

KARDİO VERSİY ON

KARDİO VERSİY ON: Kardioversiyon, halk arasında, “Kalbe şok tedavisi” olarak bilinir. Kardioversiyon bazı ağır ve ilaçlarla düzeltilemeyen kalp ritmi bozukluklarında, ritim bozukluğunun giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Kalbe “Defibrilatör” denilen bir aygıtla doğru akım verilmektedir. Böylece kalp yeniden kendi normal ritmine dönebilmektedir. Kardioversiyon bir çeşit “Sil baştan” olayıdır. Yani kalbe verilen doğru akıjn, kalptaki bozuk ritmi silip, yerine doğru ritmin gelmesini sağlamaktadır. ...

Devamını Oku »

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR: (PIHTILAŞMAYA KARŞI İLAÇLAR): Antikoagülan ilaçlar, pıhtılaşma olayını çeşitli basamaklarda engelleyen ilaçlardır. Bu özellikleri nedeniyle, damar hastalıklarında geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Bu bölümde, “Heparin” “Kumarin”, “Dikuma- rol” “Varfarin” “Siklokumarol” “Plazmin” “Ürokinaz”, “Streptokinaz” ve “Sreptodornaz”ı inceleyeceğiz. Heparin, protrombinin trombine dönüşmesini engelleyerek, antikoagülan etkisini gösterir. Heparinin antitromboplastin etkisi de vardır. Yemek sonrası gelişen hiperlipemi (kanda lipidle- rin yükselmesi) heparin tarafından ...

Devamını Oku »

DİÜRETİK İLAÇLAR (İDRAR SÖKÜCÜ İLAÇLAR

DİÜRETİK İLAÇLAR (İDRAR SÖKÜCÜ İLAÇLAR): Bu başlık altında “Hidroklorotiazid”, “Fürosemid”, “Etakrinik asit”, “Spironolakton” ve “Triamteren” adlı ilaçları inceleyeceğiz. Hidroklorotiazid: Böbrek tüplerinden sodyum, su ve klorun geri emilimini azaltır. Fakat bunu yaparken vücudun idrar içinde potasyum kaybetmesine de neden olur Bu da kanda potasyum azalmasına (hipokalemi) neden olur. Anımsanacağı gibi, hipokalemi dijital zehirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hidroklorotiazidin neden olduğu hipokaleminin önlenmesi amacıyla, hastaya ...

Devamını Oku »

ANTİANGİNAL İLAÇLAR

ANTİANGİNAL İLAÇLAR: Bazı “Nitrat” ve “Nitrit” bileşikleri, angina pektoris ağrı ataklarını geçirirler ya da ortaya çıkmalarını engellerler. Kısaca “Antianginal” denilen bu ilaçların etki biçimi şöyle özetlenebilir. Bu ilaçlar düz kas liflerinin gevşemelerine yol açarlar.Aynı etkiyi vücuttaki atar ve toplardamarların duvarlarında bulunan düz kaslar üzerinde ¿e gösterirler. Böylece bu damarların genişlemesine neden olurlar. Bu durumda kan, vücudun genişlemiş olan damar sisteminde ...

Devamını Oku »

DİJİTALLERİN UYGULAMA İLKELERİ

DİJİTALLERİN UYGULAMA İLKELERİ: Bundan birkaç yıl öncesine kadar kalp yetmezlikleri tedavi edilirken, hastalara ilk birkaç günde yüksek dozda dijital verilirdi, yani “Dijitalizas- yon” denilen bir program uygulanarak tedaviye başlanırdı. Daha sonra ilaç, “İdame dozu” denilen daha düşük bir dozda verilerek, kanda ilacın belU bir yoğunlukta kalması sağlanırdı. Dijitalizasyondaki amaç, ilacın kısa bir sürede etkili bir kan yoğunluğuna erişmesinin sağlanması idi. ...

Devamını Oku »

ANTİARİTMİK İLAÇLAR

ANTİARİTMİK İLAÇLAR; Kalbin kasılma ritmindeki çeşitli bozuklukları düzelten ilaçların tümüne birden “Antiaritmik” ilaçlar denilmektelarında ve bunların ventriküllere geçişlerinin azaltılmasında kullanılırlar. 3) Kalp hastası olan, fakat kalp yetmezliğine girmemiş olan hastalarda yüksek tansiyon (hipertansiyon) geliştiğinde ya da bu hastaların herhangi bir cerrahi girişime alınmaları gerektiğinde ya da hastaların ağır bir infeksiyona yakalanması halinde önlem olarak dijitaller kullanılabilir. Deslanosid, digoksin ve oubain, ...

Devamını Oku »

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ: Çeşitli ilaçlar kalp ve damar sistemi üzerine etkilidir. Biz bu ilaçları 7 ayrı grup içinde inceleyeceğiz. Bu gruplama etkileri göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 1) Dijital grubu ilaçlar 2) Katekolaminler ve sempatomimetikler 3) Antiaritmik kalp ilaçları (kalpteki ritim bozukluklarını düzelten ilaçlar) 4) Antianginal ilaçlar (trinitrin ve benzeri ilaçlar) 5) Antihipertansif ilaçlar (tansiyon düşürücü ilaçlar) ...

Devamını Oku »

SİVİLCELERDEN KURTULMANIN BİTKİSEL ÇÖZÜMÜ

SİVİLCE 1 — Cevizin yeşil kabuklarının suyu çıkarılarak kaynatılın Elde edilen mayiden sivilcelere sürülür. Çok faydalıdır. Hepsini izale eder. 2— Kükürt, Vazelin, Gliserin, Kireç suyu, Arap sabunu gibi sıvılarla belirli bir nisbette karıştırılarak haricen kullanılır. 3— Zaferan ile nişasta karıştırılarak sivilcelere sürülmelidir.

Devamını Oku »

KANAMA ŞOKU NEDİR

KANAMA ŞOKU: Kanamalar vücut dışına doğru olabileceği gibi (örneğin, delici bir yaralanma) vücut içine doğru da olabilir; örneğin karın bölgesine gelen şiddetli bir darbenin dalağı parçalayıp, karın boşluğuna kan kaybedilmesi durumu. Kanama ne biçimde olursa olsun, sonuç olarak damarlarda dolaşmakta olan yaklaşık 5 litrelik kanın belli bir miktarı damar dışına çıkar. Damar içindeki kan miktarındaki azalma, kalbe dönmekte olan kanın ...

Devamını Oku »

ŞOK NEDİR

ŞOK: Şok, kalbin pompaladığı kan miktarının, organ, doku ve hücrelerin gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde oluşu nedeniyle vücudun normal yaşam işlevlerini yerine getirememesi olayıdır. Başlıca üç çeşit şok vardır, bunlar sırası ile kanama şoku, endotoksik -septik şok ve kalp kaynaklı (kardiojenik) şoktur. Şokun çeşidi ne olursa olsun, kan damarlarında dolaşmakta olan kanın miktarında bir azalma vardır. Bu azalmaya “Hipovolemi” denilmektedir. Şokun sözünü ...

Devamını Oku »

SİNİR AĞRILARI İÇİN TIBBİ BİTKİSEL ÇÖZÜM

SİNİR AĞRILARI 1 — Ebu cehil karpuzu, sinir ağrılarına iyi gelir. Döğülerek ağrıların üzerine sürülmelidir. 2— Lâhana yapraklarını sütte biraz pişirip bir müddet bırakmalı ve bu yaprakları ağrıyan yerlere koymalı. 3~ 10 gram yabani karanfili bir litre su içinde haşlamasını yapıp içmeli.

Devamını Oku »

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI: Kalp durmasında, tansiyon ‘O’a iner, nabız alınmaz, nefes alınmaz, bilinç kaybolur, kalp sesleri alınmaz, göz bebekleri genişler ve gözlere ışık tutulduğunda göz bebekleri daralmaz. Solunumun durması halinde ise kişi morarır, göz bebekleri genişler, kalbi durur.Arteriovenöz fistüller bazen kendiliğinden kapanırlar, ancak böyle bir gelişmeyi beklememek gerekir. Fistülün cerrahi olarak kapatılması gerekmektedir.

Devamını Oku »

SİNİR ZAFİYETİ İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM

SİNİR ZAFİYETİ Sinirlerini geren hadiseleri ortadankaldırması, erken yatmağa ve erken kalkmağa alışması, çalışmayı sevmesi, fakat yorgunluğunu dinlendirmek için meşru olarak eğlenmesini bilmek, temiz havalarda dolaşmak ve yürüyüş yapmak, hergün veya gün aşırı sabah ve akşamları duş yap mak, alkol ve sigara alışkanlıkları varsa yavaş yavaş terketmek tavsiye edilir. Unutulmamalıdır ki, insanın doktoru, yine insanın kendisi olmalıdır. 1— Bunların yanı sıra ...

Devamını Oku »

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER NASIL YAPILIR

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER: Şoka girmiş olan her hastanın, kesinlikle en kısa yoldan ve olabildiğince en hızlı araçla hastaneye kaldırılması gerekmektedir. Hasta düz bir zemine yatırıldıktan sonra bacakları kalp düzeyinin üstüne kaldırılmalıdır. Böylece kalbe dönen kan miktarı çoğaltılabilinir. Eğer dışa kanama varsa, bunun durdurulmasına çalışılmalıdır. Kanama bacak ya da kollardan ise kanama noktasının bir miktar yukarısından kol ya da bacağın sıkıca ...

Devamını Oku »

SU

s u Fazla su içmek insanı fazla terletir. Susamamanın çaresi su içmemektir.

Devamını Oku »

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK)

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK): Şokun genel anlamda, kalbin vücuda yeterince kan gönderememesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kanamaya, endotoksine ya da sepsise bağlı olarak gelişen şoklarda kalbe yeterince kan gelmediğinden, onun da yeterli miktarda kan pompalayamadığını belirtmiştik. Kalbin yetersiz miktarda kan pompalaması, kendisine gelen kan miktarının azalmasından kaynaklanmayabilir. Eğer kalbin pompalama gücünde, yani kasılma gücünde bir azalma gelişecek olursa, bu durumda kalbe ...

Devamını Oku »

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK: Bazı bakteriler “Endotoksin” denilen bir zehir maddesi üretirler. Bu bakteriler nedeniyle hastalanmış olan insanlarda bakteriler tarafından açığa çıkarılan endotoksin denilen zehirler, hastanın antikorları tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışır. Bunun için antikorlar endotoksinlere bağlanırlar. Ancak bağlanma vücut için kötü bir sonuç yaratır. Endotoksin-antikor bağlanması, vücutta “Anafilatoksin” denilen bir maddenin açığa çıkmasına neden olur. Anafilatoksin maddesi ise adrenalin ve noradrenalin, ...

Devamını Oku »