ABDULLAH İBNÜ’L MÜBAREK İNSANLARI DEĞERLENDİRİRDİ.

ABDULLAH İBNÜ’L MÜBAREK İNSANLARI DEĞERLENDİRİRDİ.

İlmin temellerini atan Abdullah îbnü’l Mübârek’in, Kur’ân, hadîs ve edebi öğrendikten sonra, Kûfe’ye geçtiğini, H.150 sene­sinde vefat eden Ebû Hanîfenin yanında fıkıh öğrendiğini, muhte­lif rivayetlerden öğreniyoruz.

Küfe, Irak’ta, Fırat nehrinin suladığı ovada, Kerbelâ’nın cenu- bundadır.

Mucâlid b. Saîd el Hamedânî El-KûfTden (v.H.144), pek az olmak üzere El-A’meş Süleyman b. Mihrân’den (v.H. 143) hadîs ri­vayet eder.

Abdullah îbnü’l Mübârek, Küfe ehlinin hadîsini, akranların­dan olan Ebû İshak el Fizâıfnin ve El-A’meş’in ifsad ettiğini bildir­miştir. Bunun sebebi, “tedlîs etmeleri”, yani hadîsi kendine rivayet eden şahsın ismini saklayıp, ayıbını gizlemeleriydi.

Abdullah îbnü’l Mübârek, tedlîsi sevmediğim söylemiştir.

Ebû îshak El-Fizârf nin, fıkıh bilgisini takdir etmiştir.

Bu davranışından, fakîh’i, hadîs âlimini, edep sahibini ayır- dığmı ve herbirinin kıymetini takdir ettiğini anlıyoruz.

Kûfe’de Ebû Abdullah Şureyk b. Abdullah en-Nahaî (v.H.177) den, arkadaşı VekT ile beraber hadîs yazdığım öğreniyo­ruz. Buna rağmen, Şureyk’in, hadîsim kıymetli görmediğim zikre­der. Ancak, Kûfe’Iilerin hadîsini bilmede, onu Süfyân’dan daha âlim görür. Onun hadîslerini aslıyla karşılaştırdığım şu hâdise bize gösterir:

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*