ABDULLAH İBNÜ’L MÜBÂREK’İN İLİM İÇİN MERV’DEN ÇIKIŞI:

ABDULLAH İBNÜ’L MÜBÂREK’İN İLİM İÇİN MERV’DEN ÇIKIŞI:

Hicrî ikinci asnn ilk yansında, Tedvîn (Kitap hazırlama) âlim­ler arasında yayıldı. Bu âlimlerden birinin, bir tasnif veya bir mec­mua hazırlamamış olması, nâdirdir.

Hicrî birinci asrın sonu ve ikinci asnn başı böyleydi.

Hadîs yazma yasağının son bulması ve mubah sayılması üze­rine, sünnet, kağıt ve formalarda, defterlerde tedvîn edildi.

Hadîs talebesinin elinde, sahifeler çoğaldı. Bu ilmî hareket ve hadîs yazma canlılığı sonunda, bu asnn ilk yansında, bir âlimin muhtelif hadîs kitaplanyla tanınması için çok zaman geçmedi.

Bu şekilde eser hazırlama, İslâm devletinin çeşitli mmtıkala- nnda, birbirine yakın zamanlarda zuhur etti.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*