ARKADAŞLIK VE DOSTLUK

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK ■: 167 — Din kardeşini ziyârete gideceğin zeman, onun müsâıd bir zemanraı öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz â|Vvfe.-o zemanda ziyârete gitf Geç kalma! Evinegireceğjn zeman, kapı açık otel Üte, ondan izn iste ve izn ‘vircSiöSö içeriye gbr, içeri grince, ş i f â . $ds bakma, içenle’ çag& işŞi»’ ktânar vatsa ve bele kadın erkek karışık otıalıiüyot»iti p r ÖMiaâae ite oradan ayrıl! SŞ3* bir kimse yemek ikrlto ytoaş ve âdSfeı vedâte yi! Fa$â konuşma, doetun lehül mülkü ve hamdü yuhyî ve yümît ve htive hayyün lâ yemûtü biyedlhU taayr ve hüve alâ küMi şey’in kadir» okusun, M» günâhı afv olur). Dükkânını Besmele ile aç ve kapa! Yınecek bir şey aldığın zeman, açık olarak tutup eve getirme, bir şeye sar ve örtülü şeklde yiyeceğini eve götür! Eve gidince, çocukları herhangi bir şeyle sevindir! Dükkânına geç git ve erken kapa! [Diğer zemanlânnda ilmihâl öğren ve öğret!] 172 — Bir kimse ile yolda arkadaş olursan, onun yürüdüğü kadar yürü. Onunla konuşurken, sağa sola bakma! Ondan ayrılırsan erkence yanma dön, onu bekletme! Arkadaşın hakkını gözet, onu gücendirme! Nemâzlan onunla cemâ’at yaparak kıl. Ayrılırken onunla halâllaş! 173 — Bir hastanın ziyâretine gitdiğin zeman, kapıya varınca, içeri girmeğe müsâade iste! Besmele ile gir, sağ tarafına otur, içeri girince selâm ver, hâl ve hâtırını sor! Hastalığına bir ilâç biliyorsan söyle. Kelime-i şehâdet getirerek ona duyur ve âcil şifâlar dile! Hastanın yanında fazla oturma! Bir ihtiyâcı varsa yap! Ayrılırken kendisine acele sıhhat bulması için düâ eyle!174 — Cenâzeye yalnız gitme! Mecbûriyet hâsıl olursa,
yalnız gidersin. Cenâze sahibine selâm vererek Allahü teâlâ
sabr versin diyerek teselli eyle! Cenâzenin defni için yardım
eyle! Cenâzeyi mevtânın sağ omuzundan başlıyarak taşı ve
yürüyerek git, dahâ faziletlidir. Peygamberimiz «sallallahü
aleyhi ve sellem» cenâzeye yürüyerek gidip, binerek döndüler.
Bunun sebebini sordular, cevâben, (Cenâze giderken melekler
de berâber gider, onun için yürümelidir ve bir vâsıtaya binmekden
hayâ” etmelidir) buyurdu. [Cenâzeyi kâfirler gibi taşımak,
çelenk koymak, resmini ve mâtem işâretleri takmak günâhdır].
175 — Âileni güzelce idâre eyle! Tatlı nasîhat ederek,
Allahü teâlânın emrlerini ona öğret. Gusl abdesti almasına,
nemâza devâm etmesine çok dikkat et! Her ihtiyâcını, idâresini’
halâlden te’mîn eyle! Ona harâm lokma yidirme! Onu tarlada,
fabrikada çalışdırma. Onun kazandığı, onun mülkü olur.
Rızâsı olmadan elinden almak, sana harâmdır. Âilene kızınca,
döğüp seni boşarım gibi kelimeler kullanma ve kahbe dahî
deme, ağzına ve gözüne söğme, kâfir olursun. Ona rıfk ile
muâmele eyle. Onu döğme! Sopa ile hiç kimseyi döğmek câiz
değildir. Evine çalgı, içki sokma! Her kadını evine kabûl edip,
âilenin zihnlerini tahrîb eyleme! Ailenin sırrını başkasına
açma, ondan ödünç para alma!
176 — Evine Besmele ile gir! Eğer zemanın müsâid ise,
ihlâs sûresini oku! Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki:
(Eve girerken ihlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez). Eshâbdan
Süheyl «radıyallahü anh» Peygamberimizin «aleyhisselâm» bu
tavsiyesi üzerine zengin olmuşdur. Eve girerken sağ ayağınla
içeriye gir ve selâm ver! Evde kimse yoksa, şu şeklde selâm
verebilirsin: «Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn».
Bununla berâber, bir kerre (Kulhüvallâhü) sûresini ve bir kerre
de (Ayetelkürsı)yi okursan evine şeytan giremez. Her neye başlarsan Besmele ile başla! îşe ve yemeğe sağ elinle başla! Yimeğe
hep berâber otur. Yemekden sonra, düa ve (Kulhüvallâhü) sûresini oku! Yemekden sonra bir sâat geçmeyince su içme, vücûda
iyi değildir.
177 — Yatağa yatacağın zeman Tebâreke sûresini oku!
Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki: (Yatarken Tebâreke sûresini okumadan yatma! Zîrâ ölürsen kabrde sana yoldaş
olûr. Her gece Tebâreke sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini
ihyâ etmiş gibi sevâÜa nâil olur)

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*