PEYGAMBER EFENDİMİZ

İnsan

Bak kendine. Sen bir insansın. Bana bak bir de. Ben de insanım. Şöyle çevir gözlerini etrafına. Şu hayatın hay huyunda koşuş turanlar da birer insan. Çoluğu çocuğu, eşi, dostu, akrabası, ataları ve torunları da birer insan… Yaratan, insan olarak var etmiş bizleri. Toprağı damar damar, insanı da çeşit çeşit var etmiş. Herkese ayrı bir cevher lütfetmiş, herkesi ayrı bir dünya ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Eşliği

Eş Olarak Hz. Muhammed(s a s ) Hz. Peygamber(s a s-) sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşün celi, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakâr, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakâr, diğerkâm, güler yüz lü bir eşti. • Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, ço cuklarıyla ilgilenirdi. • Eşlerine karşı ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Babalığı

Baba Olarak Hz. Muhammed ( sas ) Hz. Peygamber^ sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakâr, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, biri hariç bütün evlât larının acısını görmüş yüreği yanık bir babaydı. • Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gös terirdi. Örneğin kızı Hz. Fâtıma için bir keresinde şöyle demişti: “Fâtıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir.” • Çocuklarına ...

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in(sas )Çocukları

Hz. Muhammed’in(sas) Kasım: ilk çocuğudur. İlk vahyin gelişinden yaklaşık on bir yıl önce doğmuştur. Ne kadar yaşadığı kesin olarak bilin memektedir. Yedi gün ya da yedi ay yaşadığı, süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala ya da tamamladıktan sonra vefat ettiği şeklinde farklı rivayetler vardır. Peygamberimizin (sas) künyesi bu ilk oğluna nispetle “Ebu’l-Kâsım” yani “Kâsım’ın babası”idi. Zeynep: Peygamberimizin(sas) en büyük ...

Devamını Oku »

Berat Kandili ve Fazileti

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: -“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi: -“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum. -“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı: -“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı ...

Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz Buyurdularki;

Peygamber Efendimiz Buyurdularki; Peygamber Efendimizin sevdiği ve sevmediği isimler hadislerle: Ebu’d-Derdâ (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın” Ebu Vehb el-Cüşemî (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah’ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrâhman’dır. En sâdık olanları da Hâris ve Hemmâm isimleridir. En ...

Devamını Oku »

Peygammer Efendimiz((s.a.v.) Kedi ve Hayvan Sevgisi

Kur’ân-ı Kerim hayvanların da insanlar gibi birer ümmet olduklarını bildirir. Âyet-i Kerime’de Cenâb-ı Hakk (c.c.): “Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan hepsi, ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak Rabbine toplanıp getirilirler.”(1) buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayvanlarla alâkalı vaz’ ettiği hususlara başka dinlerde rastlamak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayvanlara gösterilmesi gereken merhametten, ...

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin Güzel Ahlakı

Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, ALLAH cc. vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı ALLAH cc. tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce ALLAH cc. onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır. O dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar hep aynı huy ve ahlâk üzerinde yaşamıştır. Ondaki güzel vasıflar yaratılışında mevcuttu. Onu ...

Devamını Oku »

Hilye-i Saadet

Fahr-i kainatın mübarek yüzü ile bütün aza-i şerifesi ve mübarek sesi, bütün insanların yüzlerinden ve azalarından ve seslerinden güzel idi. Mübarek yüzü bir mikdar yuvarlak idi ve neş’eli olduğu zamanda ay gibi nurlanırdı. Sevindiği,mübarek alnından belli olurdu. Resulullah efendimiz gündüz nasıl görürse, gece de öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi, arkasında olanları da görürdü. Yana ve geriye bakacağı zaman, bütün ...

Devamını Oku »