TASAVVUFTA sabır İmtihan ve sabır

Üç şeye sabr edersen, büyük derece kazanırsın:
1) Herhangi bir belâya sabr etmenin üçyüz sevâbı
M âya devi araaıaj^diâ etmek, sabr sevâbrösutdkEpİ’
2 ) İslim bügüeriniöğrenirken zahmet çekmeğe v e ib i^ –
leri şartlarına uygun yapmağa sabr etmeğe, CenMtde altiyİZ
ddreee verilir.
3) Günâh işlememek için sabr etmek.
Nefsin arzûlarma sabr etmenin yediyüz derecesi var4sr;
Musibet içinde alıp-verdiğı her nefesi için ayrı bir derece ve
husûsî bir sevâb dır. Milin, evlâdın gitmesi büyük rm a ^ t
olup, bunlara sabr edenleri, Allahü teâlâ, terâzî başına getirmeğe hayâ ederim buyuruyor.
203 — Ölümden korkma! Ve ölümü isteme! Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki: (Ölümü hatırlayınız ve m
ederek deyin ki: Yâ Rabbî hakkımda ölmek hayrlı ise, beni öldflr,
çok yaşamak hayrlı ise beni yaşat!)
204 — Cenâzelerde hizmet etmekde bulun! Allah rızâsı
için cenâzenin mezârına bir kürek toprak atıver! O atdlftn
toprak, kıyâmetde terâzîne konacakdır.
V ü c û d u m t a t l ı d ı r b a n a , h a r â b o l m a k n e m ü ş k ü l d ü r .
Ç ü r ü y ü p a y a k a l t ı n d a , t ü r â b o l m a k n e m ü ş k ü l d ü r .
T u t m a z o l u r s e m i z e l l e r , k o p a r n a z l ı t e m i z d i l l e r , M e v k ı ‘ l e r , m a l l a r , m a k a m l a r , b e r b â d o l m a k n e m ü ş k ü l d ü r *

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*