İlginç Bilgiler

Arayış!

Arayış! ACIKMAMIZ, YEMEĞİN VAR­LIĞINA DELİLDİR. SUSAMA­MIZ İSE, İÇİLECEK ŞEYLERİN BULUNDUĞU VE SUSUZLUĞU­MUZU GİDERECEK NİMETLE­RİN VARLIĞINI GÖSTERİR. MUTLAKA HER İNSANDA BULUNAN İNANMA İSTEĞİ DE, İNANILACAK VE İBADET EDİ­LECEK BİR KUDRET SAHİBİ­NİN, YANİ RABBİMİZ’İN VAR­LIĞINI İSBAT EDER. Dizler, insan olarak yaratılmış ve Allah’a îmân ihtiyacını, doğuştan kazandığımız birtakım ihtiyaçlarla birlikte kazanmışız. Acıkır ve susa­rız. Yâni yeme ve içme ihtiyacını, vazgeçilemeyecek bir şekilde ...

Devamını Oku »

Buzdan tablolar

Buzdan tablolar Enis ÖNDER       Karlı bir günde gökyüzünden uçuşa­rak inen veya ayaklanmızm altında ezi­len kar taneleri, usta ressamlara ilham verecek kadar güzel şekillere sahiptir. Üstelik bu kar tanelerinin hiçbiri ayni değildir ve hepsi ayn bir tablo kadar sanatlıdır. Bu durum; sesleri, simâları veya parmak uçlarını ayrı ayrı mühürle­yen İlâhî Kudretin, kar tanelerindeki tecellisidir ve hiçbir hâdisede en ...

Devamını Oku »

Dünya değişiyor!

Dünya değişiyor! ——————————————————————— /n HAKİKATİ ARAYAN, MUTLAKA ÎSLÂMI BULALCAKTIR. GERÇEKTEN DE TAASSUBLARIN KIRILMAYA BAŞLAYARAK AKIL VE İLMÎN HÜKMETTİĞİ GÜNÜMÜZDE, İSLÂMİYET HIZLA YAYILMAKTA VE HIRİSTİYAN ÂLEMİ, DÜNYA ÇAPINDAKİ İLİM ADAMLARININ BİRER BİRER MÜSLÜMAN OLMASIYLA SARSILMAKTADIR.           Vehbi VAKKASOĞLUböyle İS atı kaynaklı birçok yanlış hüküm­leri, hiç incelemeden benimsemişiz. Bu yanlış hükümlerin muhakkak ki en zararlıları; kültür ve inancımızla, ...

Devamını Oku »

Bir hayatın sönüşü

Bir hayatın sönüşü Aşağıdaki satırlar, kürtaj konusu tartışılırken kaleme ahnmış ve anne karnındaki ceninin hayali hatıralarını dile getirmiştir. 5 Ekim: Bugün var olmağa başladım. Durumu henüz annemle babam bilmiyor. Bir elma çekirdeğinden daha da küçüğüm. Ama ne de olsa ben, benim. Belirli bir şekle girmediğim halde, benliğimi hissediyorum. Kız olacağım ve çiçekleri seveceğim. Ekim: Biraz büyüdümse de herhangi bir hareket ...

Devamını Oku »

Kalbe atılan İmza

Dünyanın en tanınmış tablolarına bakınız Üzerlerinde ressamlarının imzasını göreceksi nız. İnsanı hayran bırakan sanat eserlerini, me­selâ bir camiyi inceleyiniz. Üzerinde, onu ya­pan mimarın resmini bulacaksınız. Bu örnekleri istediğiniz kadar çoğaltınız. So­nunda her sanat eserinin, onu yapan sanat­kârın ismini veya imzasını taşıdığını görecek- iniz. İşte insan da, bu kâinatın en muhteşem sa­nat eseridir ve kendisini yaratan Yüce Sanat­kârın imzasını mutlaka taşıyacaktır. ...

Devamını Oku »

Kaçırılan Kitap

Kaçırılan Kitap Hz. İsa (a.s.)’dan 300 yıl sonra İznik’te toplanan bir heyet bazı İncillerle birlikte Barnaba İn- cili’nin okunmasını da yasaklamakta ve özellikle bu İncil’i okuyanların şiddetle cezalandırılaca­ğı ilân edilmekteydi. Acaba son derece mutaassıp olan bir toplumda, İncil’in okunması neden yasaklanıyordu? Ve üzerinde özellikle durulan Barnaba İncili’nden bu kadar çekinilmesinin sebebi neydi?     Prof. Dr. Hıristiyan dünyasının taassub bulutla­rıyla ...

Devamını Oku »

RASLANTILARI YÖNLENDİREN GÜÇLER

rastlantilar

Düşünce Ülkesinin RASLANTILARI YÖNLENDİREN GÜÇLER Yeni bir sozcuk öğrenirsiniz ve izleyen hafta, onun öç ayrı yerde görürsünüz. Yıllardır görmediğiniz eski bir okul ar- kadaşınızı düşünürken telefon çalar, sizi arayan O’dur. Dr X ile görüşmeyi umarak bir kogreye gidersiniz, bir de bakar- siniz ki, havaalanından bindiğiniz otobüste yanınıza oturan Dr. X değilmi? Raslantılar Yaşam onlarla dolü. Nereden gelirler? Ne anlama gelirler* ...

Devamını Oku »

Film Seçimi

Film Seçimi Belli özellikteki bir filmle çeşitli kullanımlar­da aynı derecede başarılı sonuç elde etme olanağı yoktur, örneğin gece fotoğrafçılığında kullanılan filmin, hızla etkilenecek ve az ışık koşullarında görüntüyü saptayabilecek türden olması gerekir. Çekimci için gece görünümünü verebilmek ince ayrıntılardan daha önemlidir. Reklâm fotoğrafçılığında kullanılacak filmin tüm detayları saptayabilmesi istenirken, spor fotoğ­rafçılığında belli bir hareketin görüntülenmesi net olup olmamaktan daha çok ...

Devamını Oku »

Kan Gurupları Eskiden Kan Naklindeki Denemelerde Kötü Sonuçlanırmış

Tarihte çok eski zamanlardanberi sağlıklı insandan hastaya kan nakli için girişimlerde bulunulmuş, fakat bunlar hemen daima kötü sonuçlar vermişti. İçine Sodium sitrat ilâve edilen kanın pıhtı­laşması önlenmişti, fakat yine de kan nakillerin­den (transfüzion) olumlu neticeler alınmıyordu. Bu durum yirminci yüz yıl başına kadar devam etmiştir. Bundan sonra kandaki alyuvarların (erit­rositlerin) insandan insana değişik olduğu ve bazı kan grupları sistemleri saptanmıştır. ...

Devamını Oku »

TARİH ÖNCESİ MEZARLARIN KORKUNÇ SIRLARI

tarih öncesi mezarlar

TARİH ÖNCESİ MEZARLARIN KORKUNÇ SIRLARI Aydın SEZGİNER Sibirya’da fildişi avı heyecanının üzerinden daha bir yüzyıl geçmeden Alaska’da altına hücum başladı. Tanana, Koyukuk ve Yukon vadi­leri boyunca altın arayanlar nehirlerin kara çamurları içinde bol miktarda kemik ve fildişi buldular. Ne var ki, bu kez fosilleri bulanları zaman yitirmeden bilim adamları izledi. Kemik­ler klâsik fosil özelliği taşımıyordu. Organik maddeler henüz mineral haline ...

Devamını Oku »

Küçük şeylerle uğraşanlar

Küçük şeylerle uğraşanlar

Küçük şeylerle uğraşanlar, çok zaman büyük işler göremeyecek hale gelirler. Aldanmanın en emin yolu, kendini başkalarından daha kurnaz sanmaktadır. Asıl En Önemli Sonucu Kendi Elleri İle Yazarlar Ve bu Onlara Çook Pahalıya Mal Olur Çünki Ağır Bir Tecrübe Edinirler hiç Akıllarına kaybedekleri gelmemişti ama  saadece kendilerinde değil kişiliklerinde, karakterlerinde saygınlıklarında, ciddi ağır tahribatlar oluşturur. Allah korusun kanserden kötü bir hastalık çünkü ...

Devamını Oku »

Programlanabilen İlk Elektronik Hesap Makinası Eniac

ilk hesap makinesi

1944’de programlanabilen ilk elektronik hesap ma-kinası Eniac’ın doğuşundan bu yana, bazıları kompü-ter’de insan zekâsı ile yarışabilecek bir potansiyel gördüler. “Düşünen makinalar”dan ve bir gün bunların “iktidarı devralmasından” söz ediliyordu. Diğer bazıları ise “elektronik beyin”lerin kendine öğretileni ezberleyip tekrarlayan “elektronik papağanlar” olduğunu ileri sürüyordu. Bazı araştırıcılar kompüterlere, insan beyninin yeteneklerini andıran programlar yüklediler. Örneğin 1945’den itibaren Jon von Newnann ve Oskar ...

Devamını Oku »

Eğer Evren Bundan Sonra da Sürekli Genişlerse

evren genişlemesi

10-20 milyar yıldır genişleyen bir evrenin içinde bulunuyoruz. Fakat sürekli genişleyip genişlemeyeceğini bilmiyoruz. Belki sonsuza dek genişlemesine devam edecek, belki de yavaşlayıp, büzülmeye başlayarak yeni bir dönemi başlatacak ve belki sonunda yine büyük patlama öncesi koşulları oluşturup, yeni bir büyük patlamaya yol açacak. Doç.Dr.Osman DEMİRCAN Parçacık fiziğindeki gelişmelerle sürekli yenilenen, genişleyen evren modelleri, son olarak S.Weinberg, A.Salam ve S.L.GIashow tarafından ...

Devamını Oku »

TEMİZ HAVADA PİRİNÇ LAPASI YEMEK

japonya

TEMİZ HAVADA PİRİNÇ LAPASI YEMEK Japonya bir dizi teknik ve ekonomik önlemler alarak, hava kirliliğinin azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini kanıtlamıştır. Diğer gelişmiş sanayi ülkelerine oranla, Japonya, son yıllarda gerçekten insanları hayrete düşürecek arındırma tesisleri geliştirerek bu sanayi dalında diğer devletleri çok gerilerde bırakmış ve çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltmıştır. Oysa bir zamanlar, hiçbir ülkede çok sayıda hastalık ve ölüm olayları, ...

Devamını Oku »

ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI: PROGERİA

erken yaşlanma

ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI: PROGERİA Progeria (Eski Yunancada erken yaşlılık anlamına gelir), ender görülen, son derece İlginç ve öldürücü bir hastalık* î*r. Bu hsstahğ? yakalanan çocuklar yandaki resimde görülen dokuz yaşındaki erkek çocuk gibi, erken yaşta dede ya da nine haline gelirler. 8u hastalar, saçları döküldüğü, kalp krizleri ve eklem iltihapları oluştuğu için, bir zamanlar, yaşlanma sürecini incelenmesinde mükemmel bir bilimsel ...

Devamını Oku »

Yaşlanma Engellenebilirmi ?

yaşlanma engellenebilirmi

Şu Anda yıllardan 1985 ABD’de altmış beş yaşın üzerinde yirmi üç milyondan fazla kişi vardır ve bu sayının 2030 yılında elli beş milyona ulaşacağı umulmaktadır. Bu durum, Walford ve sayısı gittikçe artan diğer bilim adamlarını, en inatçı biyoloji bilmecelerinden biri olan “Organizmalar nasıl ve niçin amansız bir şekilde gitgide kuvvetten düşerek, ölmekte” sorusu üzerinde çalışmaya zorlamaktadır. Federal Hükümet 1974 yılında ...

Devamını Oku »